Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Privatizācijas aģentūra informē

Saturs atjaunots: 5.09.2011.

2011.gada 31.augustā ir apstiprināti valsts nekustamā īpašuma Ezerkalna ielā 3A, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kadastra Nr.7642 501 0018, privatizācijas noteikumi. Pirmpirkuma tiesības ir atzītas zemes īpašniekam.

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt objektu noteikta divās kārtās:

pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no privatizācijas noteikumu saņemšanas,

ja zemes īpašnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

Privatizācijas subjekti var iepazīties ar objekta privatizācijas noteikumiem Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, 502.kabinetā.

Papildus informācija Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021301.