Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Profesionālās vidusskolas audzēkņi un pedagogi apgūst jaunu pieredzi

 

 

 

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta „Jaunaglona”, realizējot Latvijas – Lietuvas pierobežu projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” (EDUCATE FOR BUSINESS),  izglītības programmu Autotransports, Ēdienu pakalpojumi un Tūrisma pakalpojumi audzēkņi un skolotāji aprīlī viesojās Lietuvā, Alantas biznesa un tehnoloģiju skolā, kur ieguva jaunu pieredzi  apmācību praktiskajās nodarbībās.Vizītes laikā iepazinās ar Viļņas tehnisko skolu, kā arī ar lietuviešu kultūras un vēstures objektiem, apmeklēja observatoriju un Zvejniekciema muzeju.

Projekta koordinatore Skaidrīte Grigale atzina, ka audzēkņi ar interesi iepazina pieredzes apmaiņas brauciena laikā piedāvāto. „Mūsu audzēkņi un skolotājs iepazinās ar lietuviešu profesionālās izglītības sistēmu, ieguva jaunas zināšanas un idejas, kuras izmantos savā darbā.Vizītes laikā notika gan kopīgas sarunas par profesiju apguves īpatnībām, par projektā iesaistīto pušu atbildību un ieguvumiem.”

 

 

 

 

Savukārt 13. – 15.maijā atbildes vizītē Viduslatgales Profesionālājā vidusskolā viesojās Alantas biznesa un tehnoloģijas izglītības programmu Autotransports un Bārmeņi audzēkņi un pedagogi. IPĪV „Jaunaglona” kolektīvs kolēģus no Lietuvas iepazīstināja ar skolu un izglītības programmām, norisinājās diskusija par profesionālās izglītības problēmām Latvijā un Lietuvā, kā arī par jauniešu interesi apgūt profesijas.

Vita Rivare: „Lietuviešu audzēkņi kopā ar mūsu skolēniem piedalījās praktiskajās apmācībās mūsu skolas mācību laboratorijās. Profesionālo priekšmetu skolotāji salīdzināja un izvērtēja mācību programmas pēc kurām profesionālo izglītību apgūst audzēkņi Latvijā un Lietuvā. Lielākā atšķirība ir tā, ka Lietuvā vidējo profesionālo izglītību var iegūt 3 gados, bet Latvijā -  četros. Viesiem bija iespēja iepazīties ar Aglonas novadu, apmeklējot Karaļa kalnu, Aglonas baziliku un Maizes muzeju, kurā katram bija iespēja izcept savu maizes kukulīti.”

Jaunieši un skolotāji pozitīvi vērtē šāda veida pieredzes apmaiņas iespējas, jo tādā veidā audzēkņiem paplašinās redzesloks, tiek apgūtas jaunas praktiskās iemaņas, tiek veicināta sadarbība starp valstīm un izglītības iestādēm.  Pieredze atklāj jaunus apvāršņus un arī paver iespējas…