Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Projekta „Proti un Dari” aktualitātes

Jau ceturto gadu Latvijā tiek realizēts projekts „Proti un dari”, kas ir paredzēts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Jauniešiem ir iespēja apmeklēt karjeras un psihologa konsultācijas, iesaistīties neformālās izglītības apmācībās, semināros, nometnēs, uzzināt par projektiem un uzņēmumdarbību, uzzināt par brīvprātīgo darbu un arī gūt pieredzi šajā jomā, apmeklēt uzņēmumus un iestādes, pasākumus un radošās darbnīcas.


Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Kaut valstī ir izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, tu vari pieteikties projektam attālināti pie projekta vadītājas Marinas Krasovskas, zvanot pa telefonu 27653678 vai rakstot uz e-pastu marina.krasovska@aglona.lv.
Īsi par projektu:
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska, projekta „PROTU un DARI” programmas vadītāja, tālr. 27853678.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv