Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” norise

Aglonas novada dome informē, ka no 2014. gada decembra projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” ietvaros plānotie būvdarbi tiek pārtraukti sakarā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem līdz 2015.gada pavasarim.

Būvniecības darbi tika uzsākti 2014 gada septembrī. Plānotais būvniecības darbu ilgums sastāda 4 mēneši.

Būvdarbu apjoma izpilde no celtniecības sākuma:

1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 84%;

2. Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana – 83%;

3. Spiedvada izbūve – 100%

4. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 100%.

2015. gada pavasarī tiks veikta atlikušo būvniecības darbu izpilde, ceļa seguma atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.

Objekta būvuzraudzību veic SIA „RS Property”, bet objekta autoruzraudzību veic tehniskā projekta izstrādātāji SIA „C projekti”. Būvniecības darbus veic SIA „Apola – D”.

Projekta kopējais finansējums – 434665.37 EUR (ERAF – 85 %, Aglonas novada dome -15 %) Neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā PVN – 75437.79 EUR.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.

Informāciju iesniedza projekta vadītāja L. Strole – Krasovska

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv