Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta „Zaļās investīcijas” aktivitātes turpinās

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

projektsŠajā gadā Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs sekmīgi īsteno Latvijas-Lietuvas Programmas līdzfinansēto projektu „Zaļās investīcijas”. Sakārtota, ainaviska un nepiesārņota dzīves vides veidošana, iesaistot aktivitātēs dažādas iedzīvotāju grupas, galvenokārt, jauniešus, ir šī projekta galvenais mērķis.

e-newsletter Green Investments

Projekta ietvaros tiek organizētas divas vides sakopšanas kampaņas – „Green Spring”, kura notika š.g. aprīļa-maija mēnešos Ludzas un Rēzeknes pilsētās, Rēzeknes, Aglonas un Krāslavas novados (LV), Anīkšču, Utenas un Kupišķu rajonos (LT) un kuras ietvaros vairāk kā 400 aktīvisti uzsāka 11 objektu – parku un rekreācijas teritoriju sakopšanas darbus, izcērtot krūmus, izvācot 136 m³ veco un bīstamo koku, savācot 47m³ sadzīves atkritumu, 2 tonnas auto riepu, iestādot 765 košumkrūmus un kokus.

Septembra-oktobra mēnesī vides sakopšanas darbi turpinās kampaņas „Golden Autumn” ietvaros. Šīs akcijas laikā, iesaistoties gan kvalificētiem strādniekiem ar speciālo tehniku koku zāģēšanai, zaru izciršanai, ezera pludmales un dīķa tīrīšanai, citu zemes darbu veikšanai, gan brīvprātīgajiem palīgiem, kuri vāks sadzīves atkritumus un stādīs kokus, tiks labiekārtotas sekojošas teritorijas – Odu kalns Ludzā, Kovšu ezera pludmale Rēzeknē, Lūznavas parks Rēzeknes novadā, Aglonas centrs, grāfu Plāteru pils parks Krāslavā, Anīkšču pilsētas parka teritorija, Smelyne parks Utenā un Kupišķu pilskalns.

Vides sakopšanos darbos tiek aicināti piedalīties visi vietējo pašvaldību iedzīvotāji, kā arī citi entuziasti, kuriem nav vienaldzīgs apkārtējās vides stāvoklis. Sīkāka informācija par kampaņas „Golden Autumn” norises vietām un laikiem ir atrodama Latvijas-Lietuvas Programmas mājas lapā www.latlit.eu sadaļā „Events”, kā arī iepriekš minēto pašvaldību mājas lapās.

Kā simbols Eiroreģiona „Ezeru zeme” izveidošanai, tā pašvaldību veiksmīgai pārrobežu sadarbībai un draudzībai š.g. 20.oktobrī Krāslavā Daugavas krastā tiks veidota un stādīta „Ezeru zemes” aleja. Tas būs pirmais vides objekts Eiroreģiona „Ezeru zeme” 12 gadu ilgajā darbības vēsturē, kurš tiks izveidots un taps ar sabiedrības aktīvistu tiešu līdzdalību.

Ar šo aktivitāti projekts „Zaļās investīcijas” noslēgsies. Pierobežas iedzīvotāji tiek aicināti būt vēl aktīvākiem un ieinteresētiem jauniem savas dzīves vides un pierobežas reģiona sakopšanas darbiem, tādējādi veidojot dzīves vidi pievilcīgu un ilgtspējīgu paši sev un turpmākām paaudzēm.

Laila Vilmane,
projekta vadītāja,
Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs