Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā plāno piedalīties vairāk kā puse no Latvijas pašvaldībām.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) informē, ka projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā plāno piedalīties vairāk kā puse no Latvijas pašvaldībām.


Šobrīd aģentūrā pozitīvus lēmumus par dalību projektā ir iesniegušas 58 pašvaldības, kā arī vairākas pašvaldības sniegušas oficiālu informāciju, ka plāno piedalīties projektā, bet lēmumu pieņems pēc Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) apstiprināšanas. Iesniedzot lēmumus par iesaisti projekta īstenošanā, pašvaldības apzinājušas esošo situāciju novadā un uzsākušas stratēģisko partneru (valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri u.c.) piesaisti.

Vairāk informācijas pielikumā.Zina_par_pasvaldibu_skaitu_08062015

 

Kontaktinformācija:
Marta Meženiece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356248
Fakss: +371 67358060
marta.mezeniece@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

Informāciju iesniedza:
Jolanta Sermā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356251
Fakss: +371 67358060
jolanta.serma@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @Jaunatne
Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra