Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” aktivitātes

Aglonas novada dome turpina projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”MoveforLife” aktivitātes. 7. martā Preiļos notika ģimeņu sacensības, kurās katru projekta partneri pārstāvēja 2 ģimenes 3 cilvēku sastāvā. Uz sacensībām pulcējās ģimenes no Latvijas un Baltkrievijas – Preiļiem, Ludzas, Riebiņiem, Ilūkstes, Maltas un Aglonas ģimenes, kā arī no Braslavas, Verhņedvinskas, Novopolockas un Glubokoje. Dalībnieki sacentās stafetē ar biatlona elementiem, galda tenisā, šautriņu mešanā un puzles likšanā.
Aglonas novadu pārstāvēja 2 ģimenes. Sportiskā Stivriņu ģimene – mamma Karīna, dēli Vladislavs, Elmārs un audžuģimene – tēvs Aļiks Prusaks,  bērni Aleksandrs Samsonovs, Kristaps Jasevičs.
19 ģimeņu konkurencē sacensību kopvērtējumā godalgotu 2. vietu izcīnīja Prusaku ģimene. Kopumā labi veicās arī Stivriņu ģimenei (8. vieta), kas pēc sastāva bija viena no gados jaunākajām. Paldies ģimenēm un viņu atbalstītajiem, kas bija atsaucīgi un piekrita piedalīties neparastajās sacensībās. Paldies vecākiem, kuri izprot sportisko aktivitāšu nozīmi savu bērnu audzināšanā.
Projekta ietvaros notikušas arī komandu sacensības. Aglonas novada komanda 10 cilvēku sastāvā (1998.- 2001. gadā dzimušie) – 2 meitenes un 8 zēni piedalījās 28. februārī Braslavā (Baltkrievijā) notikušajās 2.posma sacensībās. Braslavā startēja 10 komandas, kas pārstāv projekta partneru pašvaldības. Pirmais posms notika janvārī Riebiņu novadā, bet trešais posms notiks aprīļa mēnesī Novopolockā (Baltkrievijā). Jāsaka, ka pagaidām agloniešu komandai nav izdevies gūt godalgotas vietas, lai gan cīņas spara dalībniekiem netrūka.

Šī projekta ietvaros bija plānots, ka visas šīs sacensības būs slēpošanā, taču daba ieviesa savas korekcijas projekta īstenošanā, tādēļ šogad projekta ietvaros tika izvēlēts alternatīvais variants, tāpēc sacensību disciplīnas notika skriešanā, vispārējā fiziskā sagatavotībā. Cerams, ka šī ziema būs izņēmums un Latvijā atgriezīsies pierastie laika apstākļi.
Projekts tiek īstenots Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros ar mērķi paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru, uzlabojot vietējo iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.
Aglonas novada domes īstenotā projekta „MoveforLife” ietvaros izveidota nūjošanas un slēpošanas trase, uzstādīti 2 informatīvie stendi, iegādāts slēpošanas un nūjošanas inventārs, sniega motocikls ar aprīkojumu slēpošanas trašu veidošanai.
Projekta kopējais budžets: 600 841,37 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 540 757, 23 EUR, nacionālais finansējums 10% – 60 084, 14 EUR .
Aglonas novada domes projekta kopējais budžets ir 56109,60 EUR, no tiem pašvaldības finansējums 5%, valsts budžets 5%.
 Vispārēja informācija par Programmu:
Projekts tiek īstenots Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Aglonas novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Sacensību rezultāti šeit: 20140313_sacensibu_rezult

Pēc projekta koordinatores I.Valaines informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv