Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekts “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”

2018. gada 15. februārī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

2018. gada 17. augustā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2204-000004 “Aglonas Kultūras Centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana iesnieguma apstiprināšanu, daļēju projekta finansējuma piešķiršanu. Plānotais projekta aktivitāšu realizēšanas termiņš ir līdz 2019. gada 10. janvārim.
Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgu kultūras dzīves attīstību un uzlabot jau esošo kultūras pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot novecojušo un standartiem neatbilstošo materiāltehnisko bāzi Aglonas novada Aglonas pagastā.
Šobrīd jau ir uzstādīti skatuves aizkari – priekškara specializēts mehānisms, gaismu, sofīšu un kulišu līnija, manteļsofītes piekares līnija, priekškars, manteļsofīte, sofe, kulise skatuves priekšplānā, fons. Kā arī projektors un motorizēts ekrāns. Decembrī tiks piegādāta skaņas aparatūra un skatītāju krēsli.
Projektā plānotās aktivitātes. Tiks iegādāts un uzstādīts:
1. Skaņas aparatūra – dažādu veidu mikrofoni 10 gab., statīvi, transporta kastes mūzikas aprīkojumam, USB/CD atskaņotājs, profesionāls 2 līniju transformators, projektors un motorizēts ekrāns.
2. Skatuves aizkari – priekškara specializēts mehānisms – 1 gab., gaismu, sofīšu un kulišu līnija – 6 gab., manteļsofītes piekares līnija – 1 gab., priekškars – 1 komplekts, manteļsofīte – 1 gab., sofe – 3 gab., kulise skatuves priekšplānā – 6 gab., fons – 1 gab.
3. Skatītāju krēsli – 250 gab.
Projekta kopējās izmaksas 22846,96 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 16595,05 EUR, neattiecināmās izmaksas 5587,18 EUR, publiskais finansējums 14935,55 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums – 7911,41 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm .

Informāciju iesniedza: Gunta Gulbe – Kalvāne, projekta “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka