Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Projekts “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”

2018. gada 15. februārī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

2018. gada 17. augustā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2204-000004 “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana iesnieguma apstiprināšanu, daļēju projekta finansējuma piešķiršanu. Plānotais projekta aktivitāšu realizēšanas termiņš ir līdz 2019. gada 10. janvārim.
Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgu kultūras dzīves attīstību un uzlabot jau esošo kultūras pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot novecojušo un standartiem neatbilstošo materiāltehnisko bāzi Aglonas novada Aglonas pagastā.
Projektā plānotās aktivitātes paredz iegādāties un uzstādīt:

1. Skaņas aparatūru – dažādu veidu mikrofoni 10 gab., statīvi, transporta kastes mūzikas aprīkojumam, USB/CD atskaņotājs, profesionāls 2 līniju transformators, projektors un motorizēts ekrāns.
2. Skatuves aizkarus – priekškara specializēts mehānisms – 1 gab., gaismu, sofīšu un kulišu līnija – 6 gab., manteļsofītes piekares līnija – 1 gab., priekškars – 1 komplekts, manteļsofīte – 1 gab., sofe – 3 gab., kulise skatuves priekšplānā – 6 gab., fons – 1 gab.
3. Skatītāju krēslus – 250 gab.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 22846,96 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas- 16595,05 EUR, neattiecināmās izmaksas- 5587,18 EUR, publiskais finansējums- 14935,55 EUR. Aglonas novada domes līdzfinansējums – 7911,41 EUR.
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm .

Informāciju iesniedza: Gunta Gulbe – Kalvāne, projekta “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv