Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Projekts ”Esi aktīvs un radošs Aglonā”

2018. gada 15. februārī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē.

 
2018. gada 20. jūlijā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2205-000001 “Esi aktīvs un radošs Aglonā” iesnieguma apstiprināšanu. Plānotais projekta aktivitāšu realizēšanas termiņš ir līdz 2019. gada 19.jūlijam.
Projekta mērķis: Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Aglonas novadā, sekmējot saturīga pakalpojumu klāsta pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu.
Projektā plānotās aktivitātes:
Aglonas BJBLPC „Strops” tiks iegādātas inovatīvas galda spēles, IGLU kluči, LEGO konstruktori, kinētiskās smiltis, Wii spēle, sēžammaisi, mūzikas instrumenti, sporta aktivitātēm sporta hallē tiks iegādāti tatami matrači, trenažieris, sporta inventārs.
Projekta kopējās izmaksas 13207.64 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 13207.64 EUR, publiskais finansējums 11886,87 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 10% – 1320,76 EUR.
 

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm .

Informāciju iesniedza:  Māra Ušacka, projekta “Esi aktīvs un radošs Aglonā”  vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv