Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Projekts “Gūteņu kapu teritorijas labiekārtošana”

 2021. gada martā iniciatīvas grupa- M.Ušacka, A.Brence, J.Grebežs iesniedza projekta pieteikumu „Gūteņu kapu teritorijas labiekārtošana” nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā ”Iedzīvotāji veido savu vidi-2021”. 
Projektu  atbalstīja un 2021. gada 22. martā tika noslēgts līgums Nr. MG 21/02 par projekta ieviešanu. Projekta ietvaros tika sakārtota Gūteņu kapu teritorija – izveidota atkritumiem paredzēta vieta, atsevišķi izveidota, iežogota vieta neorganiskajiem atkritumiem (stiklam, plastmasai, mākslīgajiem ziediem utt.), atjaunoti, nokrāsoti kapu vārti, nojume un soliņi.
Projekta kopējās izmaksas 606 EUR  ar PVN, attiecināmās izmaksas  550 EUR, līdzfinansējums 56 EUR.
Paldies Annai Brencei, Intai un Leonīdam Valdoņiem, Jānim un Maritai Grebežiem, Jānim Jokstam, Krīvānu ģimenei, Jānim Mežiniekam, Ilmāram Ušackim par brīvprātīgā darba veikšanu.
Projekta finansētājs Aglonas novada dome un projekta ieviesējs nodibinājums ” Viduslatgales pārnovadu fonds”.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv