Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekts “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”, preses relīze

Projekts “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”
Projekta nosaukums: “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”
Projekta laiks: 16.05.2013. – 10.07.2013.
Projekta finansētājs: Meža attīstības fonds.
Projekta finansējums: 200,00 Ls

Lai padarītu Aglonas novadu krāšņāku, Aglonas novada dome nolēma piedalīties LPS projektā “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”, kas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2013. gadā.
Sakoptas un pievilcīgas vides veidošanai, stādot koku un košumkrūmu stādus Aglonas novada pagasta centros, iesaistot vietējos iedzīvotājus, tajā skaitā arī jauniešus un bērnus, tika apgūtas talkošanas un mežu stādīšanas prasmes.
Aglonas novada dome koku un košumkrūmu stādus iegādājās tuvākajā kokaudzētavā SIA “Andrupenes kokaudzētava”, stādu izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības fonds, bet degvielas izdevumi tika segti no Aglonas novada domes budžeta.
SIA “Andrupenes kokaudzētavā” iegādājāmies Latvijas apstākļiem atbilstošu, ģenētiski un fizioloģiski piemērotu Aglonas novadam stādāmo materiālu: četrdesmit liepu stādus, četrdesmit bērzu stādus, sešpadsmit dekoratīvo egļu stādus, sešpadsmit dekoratīvo tūju stādus un sešpadsmit dekoratīvo kadiķu stādus. Visi stādi tika vienādi sadalīti katrai Aglonas novada pašvaldībai: katram pagasta centram (Aglona, Priežmale, Grāveri, Šķeltova) desmit bērzi, desmit liepas, četri dekoratīvo egļu stādi, četri dekoratīvo tūju stādi, četri dekoratīvo kadiķu stādi.
Nodrošinot pasākuma izglītojošu aspektu tika uzaicināts pārstāvis no Dienvidlatgales virsmežniecības, mežzinis (V. Valainis), kurš pastāstīja talkotājiem kā pareizi, kurās vietās un kad jāstāda koku un košumkrūmu stādi. Dalībnieki uzdeva dažādus sev interesējošus jautājumus, kas liecina par tēmas ieinteresētību un aktualitāti.
Koku un košumkrūmu stādu stādīšanā piedalījās vietējie iedzīvotāji gan sievietes, gan vīrieši – bērni, jaunieši un pieaugušie.
Projekta rezultātā vietējie iedzīvotāji tika iesaistīti pagasta centru apmežošanas talkā, aktivitāšu nobeigumā tika sastādīti koku un krūmu stādi, sakārtota, apzaļumota un iekopta apkārtējā vide un iegūtas jaunas zināšanas mežu stādīšanas jomā.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Aglonas novada domes
Attīstības un plānošanas speciālists
Anita Podskočija
Tālr./ fakss 65324573
e-pasts:  anita.podskocija@aglona.lv