Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekts ”Move for Life” noslēdzās ar konferenci par veselīgu dzīvesveidu

Pavasarīgā noskaņā Preiļos 16.aprīlī notika konference par veselīga dzīves veida popularizēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life” ietvaros.

Pasākumā piedalījās  projekta partneru pārstāvji – Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Maltas, Ilūkstes, Ludzas novadi Latvijā, kā arī partneri Baltkrievijā no Verhņedvinskas, Braslavas, Novopolockas un Glubokoje administrācijām – projekta vadības grupas, pašvaldību vadītāji, projekta pilotgrupas Healthy lifestyle dalībnieki un sporta pedagogi. Aglonas novada domi pārstāvēja Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un projekta koordinatore Ineta Valaine.

Pasākuma programma bija gana plaša un daudzveidīga – sākot no statistiskiem rādītājiem par Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotāju paradumiem, ievērojot veselīgo dzīvesveidu un sekām, kas notiks, ja nedomāsim par kustībām savā dzīvē, beidzot ar inovatīvu nodarbību Preiļos un tuvākajā apkārtnē – Cigun, kuru vadīja Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas sertificēta Cigun instruktore Diāna Jakuboviča.
Par cilvēku, cilvēkkapitālu un sabiedrības veselību aizrautīgā stāstījumā dalījās asociētais profesors Dr.med. Dzintars Mozgis – Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos, kas norādīja, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir saglabāt veselību pēc iespējas lielākā vecumā un, ka priekšnosacījums tam ir paša cilvēka rūpes par sevi, aktīvu dzīvesveidu un veselīgu uzturu.
Par statistikas un veselības paradumu rādītājiem Latvijā, Latvijas pieredze un labās prakses piemēriem veselības veicināšanas darba organizēšanā informēja Solvita Kļaviņa, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta nodaļas vadītāja.
Projekta partneriem no Latvijas un citiem šīs konferences lektoriem noteikti bija interesanti iepazīties ar Baltkrievijas pieredzi, veidojot veselīga dzīvesveida paradumus jau no bērna pirmajiem dzīves gadiem līdz pat mūža galam, par ko pastāstīja Nikolajs Antipins, Polockas Valsts universitātes docents, Fiziskās audzināšanas katedras vadītājs.
Aivars Kaupužs, Dr.paed. docents no Rēzeknes Augstskolas, informēja klātesošos par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm mūža garumā un viņa vadībā tika veikti visiem zināmi, elementāri, bet ikdienas dzīvē piemirsti vienkārši elpošanas vingrojumi. Aivars Kaupužs projekta laikā bija ieradies arī Aglonā un sniedza informāciju un padomus, kā izvairīties no mazkustīga dzīvesveida jebkurā vecumā.
Plānojot nākamo projektu plānošanas periodu, projekta partneri izteica vēlmi šādā partnerībā realizēt vēl kādu projektu sporta un tūrisma jomā, dalījās ar jaunu projektu idejām un savas administratīvās teritorijas aktuālākajām problēmām, ko varētu atrisināt, piesaistot ES finansējumu. Klātesošie pateicās projekta Vadošajam partnerim – biedrībai “Eiroreģions “Ezeru zeme”” un projekta vadītājai Līgai Upeniecei par pacietību, sapratni, darbu, laiku, rūpēm un uzmanību, ko viņa ir ieguldījusi personīgā attieksmē pret katru projekta partneri.
Projekta vispārējais mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā rezultātā visi projekta partneri iegādājās slēpošanas un nūjošanas, kā arī trašu veidošanas inventāru, piedalījās starptautiskās sacensībās, apmācīja speciālistus nūjošanā un ar citām aktivitātēm popularizēja veselīgu dzīvesveidu.

Projekta kopējais budžets: 600 841,37 EUR), t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 540 757, 23 EUR, nacionālais finansējums 10% – 60 084, 14 EUR.
Aglonas novada domes (projekta partnera) budžets: 56109.60 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 50498.64 EUR, nacionālais finansējums 10% – 5 610, 96 EUR, kas sadalās 5% valsts budžets, 5% pašvaldības finansējums.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

 

Informāciju un foto iesniedza: Ineta Valaine, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv