Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekts “Turpini mainīties!”

Saturs atjaunots: 15.01.2013.

Aglonas novada Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola sākusi jauna projekta „TURPINI  MAINĪTIES!” īstenošanu, turpinot 2009.gadā iesākto līdzdalību iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”. 

No 2013.gada janvāra līdz novembra beigām Grāveru pamatskolas daudzfunkcionālā sabiedriskā centra darbības ietvaros notiks daudzveidīgi pasākumi un nodarbības. Tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs. Piedāvājums  balstīts uz vietējo iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas daudzveidīgas iespējas dažāda vecuma cilvēkiem:

Datorkusi, angļu valodas un uzņēmējdarbības pamatu kursi, deju nodarbības bērniem, teātra nodarbības, amatnieku darbnīcas, vasaras dienas nometne bērniem.

Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Sorosa Fonds – Latvija, Aglonas novada domi, Grāveru pagasta pārvaldi, Grāveru pagasta kultūras un izglītības darbiniekiem.

Daudzfunkcionālais centrs sniegs jaunas iespējas skolai, kā arī spēs uzlabot dzīves kvalitāti pagastā, tāpēc projekta komanda novēl visiem iedzīvotājiem interesi par vēl neapgūto, neatlaidību, savstarpējo cieņu un sapratni, nebūt vienaldzīgiem malā stāvētājiem, kad kādam nepieciešams atbalsts, kāds uzmundrinošs vārds, padoms.

Papildus informācija un pieteikšanās pa tālr.

Projekta direktore : Ivita Platonova – tālr. 26320609

Projekta asistente: Inese Egle –tālr. 26633302