Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projektu konkurss konkurētspējas veicināšanai


Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu „Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 9.janvārim.

Pielikumā: Kraslava_sludinajums 3.1._3_sl

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv