Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Proti pats – iemāci citam

Noslēdzies Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops”  īstenotais projekts  „Proti pats – iemāci citam”, kas guva atbalstu VAS „Hipotēku un zemes bankas”  klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā.

Projekta aktivitāšu īstenošanas vieta bija Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”.  Projekts noritēja no 01.08.2012. līdz 31.10.2012.  VAS „Hipotēku un zemes bankas” piešķirtais finansējums bija  400.00 LVL. Kopā 8 meistardarbnīcās piedalījās apmēram  200 dažāda vecuma dalībnieki no Aglonas novada un kaimiņu novadiem. Vismaz 1 reizi meistardabnīcās piedalījās 55 dalībnieki. 32 dalībnieki saņēma sertifikātu par piedalīšanos visās meistardarbnīcās.

Īstenojot projektu „Proti pats – iemāci citam”, tika organizēta līdzdarbošanās 8 meistardarbnīcās, piedāvājot iespēju izglītoties, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, dalīties pieredzē, veicinot  Aglonas novada un kaimiņu novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, izglītojoties, attīstot pašnodarbinātību.

Projekta gaitā tika organizētas  radošās meistardarbnīcas, kuru dalībniekiem tika piedāvāti materiāli praktiskajam darbam, sniegtas teorētiskās un praktiskās  zināšanas.

 

 

 

 

 

Meistardarbnīcā ”Dekupāža” tika iepazīta dekupāžas tehnika, apgūta prasme dekupēt dažādus priekšmetus. Radošajā darbnīcā ”Tekstilmāksla” tika apgūta prasme dakšiņtamborēšanā, bet nodarbībā ”Dekori” tika apgūta prasme veidot sienas dekoru, izmantojot reģipsi.

Meistardabnīcā ”Dabīgo ziepju liešana” tika apgūta prasme liet ekoloģiskās ziepes, pievienojot dabīgos materiālus. ”Ādas apstrādes” darbnīcā tika apgūta prasme strādāt ar ādu, izgatavot ādas piespraudes. ”Rotaslietu izgatavošanas” meistarklasē tika apgūta prasme gatavot rotaslietas no polimēra.  Meistardarbnīcā ”Filcēšana” tika apgūta prasme filcēt, izmantot filcēšanas tehniku aksesuāru izgatavošanā. ”Papīra tehnikas” radošajā darbnīcā  tika apgūta prasme gatavot dāvanu aploksnes, izmantojot dažādu papīra tehniku.

Radošo meistardabnīcu dalībnieki atzinīgi novērtēja iegūtās zināšanas, viņus priecēja meistardabnīcu pozitīvā, radošā gaisotne un darbnīcu vadītaju sniegums.

Paldies čaklajiem projekta dalībniekiem, meistarīgajiem radošo darbnīcu vadītājiem, Aglonas BJBLPC darbiniekiem!

Projekta koordinatore Valentīna Ondzule