Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Proti pats – iemāci citam

Saturs atjaunots: 3.09.2012.

Viens no Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” sekmīgas darbības principiem ir neformalās izglītības organizēšana novadā, iespēja bērniem, jauniešiem, vecākiem apgūt jaunas prasmes un iemaņas, piedaloties radošajās darbnīcās, meistarklasēs. Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops”  projekts  „Proti pats – iemāci citam” guva atbalstu VAS „Hipotēku un zemes bankas”  klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā.

Projekta īstenošanas vieta- Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”.  Projekta īstenošanas laiks – no 01.08.2012. līdz 31.10.2012.  VAS „Hipotēku un zemes bankas” piešķirtais finansējums 400.00 LVL.

Īstenojot projektu „Proti pats- iemāci citam”, tiks organizēta līdzdarbošanās 8 meistardarbnīcās, piedāvājot iespēju izglītoties, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, dalīties pieredzē, veicinot  Aglonas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, izglītojoties, attīstot pašnodarbinātību.

Projekta galvenās aktivitātes- līdzdarbošanās 8 meistardarbnīcās:

Meistardarbnīcas tematika Norises laiks
1.”Dekupāža” -tiks iepazīta dekupāžas tehnika, apgūta prasme dekupēt dažādus priekšmetus 5.09. plkst.16.30
2.”Tekstilmāksla”- tiks apgūtas tamborēšanas jaunākās tehnikas (dakšiņtamborēšana) 12.09. plkst.16.30
3.”Dekori”- tiks apgūta prasme veidot sienas dekoru, izmantojot reģipsi 19.09. plkst.16.30
4.”Dabīgo ziepju liešana”- tiks apgūta prasme gatavot ziepes, pievienojot dabīgos materiālus 26.09. plkst.16.30
5.”Ādas apstrāde”- tiks apgūta prasme strādāt ar ādu, izgatavot ādas piespraudes 3.10. plkst.16.30
6.”Rotaslietu izgatvošana”- tiks apgūta prasme gatavot rotaslietas no polimēra 10.10. plkst.16.30
7.”Filcēšana”- tiks apgūta prasme filcēt, izmantot filcēšanas tehniku aksesuāru izgatavošanā 17.10. plkst.16.30
8.”Papīra tehnika”-  tiks apgūta prasme gatavot apsveikumus, izmantojot dažādu papīra tehniku 24.10. plkst.16.30

Lūgums dalībai meistardarbnīcās pieteikties iepriekš, zvanot pa t.26457516 vai 28619667, vai rakstot uz e-pastu centrs_berni@inbox.lv. Materiāli meistardarbnīcu dalībniekiem tiks nodrošināti.

Laipni aicināti visi interesenti!

Projekta koordinatore V.Ondzule