Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Publisko pakalpojumu reforma

Saturs atjaunots: 11.03.2014.

Valsts un pašvaldību sniegtajiem publiskiem pakalpojumiem ir jākļūst ērtākiem, ātrākiem un izdevīgākiem. Lai to sasniegtu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic publisko pakalpojumu reformu. Tās galvenie punkti: vienoti pakalpojumu  sniegšanas principi, vienota klātienes centru tīkla  izveide, publisko pakalpojumu optimizācija un elektronizācija.Šobrīd iedzīvotājiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts institūciju publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Bet šo pakalpojumu pieejamība, atkarībā no katra konkrētā klientu apkalpošanas centra, ir atšķirīga un dažkārt pārlieku sarežģīta. Šobrīd Rojā, Aucē, Valmierā un Daugavpilī tiek īstenots Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekts. Šo centru uzdevums līdz šī gada jūnijam ir atrast veiksmīgāko klientu apkalpošanas centru darbības modeli, kurš ļautu visefektīvāk nodrošināt sadarbību starp dažādām valsts un pašvaldību iestādēm. Lai valsts un pašvaldību sniegtie publiskie pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem kļūtu caurskatāmāki, sasniedzamāki un būtu pieejami vienkopus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) veic visaptverošu reformu publisko pakalpojumu jomā. Šīs reformas ietvaros notiek virkne pasākumu, kuru mērķis ir pilnveidot publisko pakalpojumu pieejamību:

radot vienotu normatīvo ietvaru (Publisko pakalpojumu likums),

optimizējot un padarot elektroniski pieejamus publiskos pakalpojumus,

izveidojot vienotu klātienes centru tīklu –  Šobrīd Rojā, Aucē, Valmierā un Daugavpilī tiek īstenots Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekts. Šo centru uzdevums līdz šī gada jūnijam ir atrast veiksmīgāko klientu apkalpošanas centru darbības modeli, kurš ļautu visefektīvāk nodrošināt sadarbību starp dažādām valsts un pašvaldību iestādēm.   Uzzināt vairāk var šeit   http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ESper07_13/15120/

Sagatavoja un iesniedza

Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv