Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

PVD informācija par ĀCM cūku turētājiem

 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10, jāievēro noteikti biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos savā saimniecībā.

1. aktuala_informacija_cuku_turetajiem_kuri_cukas_tur_paspaterinam

2. Meza_cuku_ blakus_ produktu_ konteineru_ pienemsanas vietas – Copy

Avots: Pārtikas un veterinārais dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv