Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Radi pats!

Šovasar Aglonas BJBLPC „Strops” veiksmīgi īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstīto projektu „Radi pats!”, kura mērķis ir īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem Aglonas novadā, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu.

Jūnijā Aglonas bērnu un jauniešu centrā „Strops” projekta ietvaros tika organizētas divas jauniešu iniciatīvu akcijas „Mācāmies un darām!” ar mērķi labiekārtot apkārtējo vidi, ierīkojot atpūtas vietu pie bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra, kā arī izveidot sienas gleznojumu Aglonas BJBLPC „Strops” kāpņu telpā.

Akcijās kopumā brīvprātīgajā darbā piedalījās vienpadsmit Aglonas novada jaunieši un pašu spēkiem ar pieaugušo konsultācijām īstenoja divas jauniešu iniciatīvas –  tika labiekārtota apkārtējā vide un ierīkota atpūtas vieta, izveidojot un uzstādot interesantu un daudzfunkcionālu solu, kā arī dekoratīvus elementus – koka figūras. Projekta ietvaros tika izveidota arī savdabīga ziedu kompozīcija. Izveidotie vides objekti priecē Aglonas novada iedzīvotājus un ciemiņus, kā arī tiek funkcionāli izmantoti. Uz centra iekštelpu sienas tika uzburta pieneņu pļava un bitītes, kas no skicēm ar brīvprātīgo jauno mākslinieku atbalstu pārtapa par skaitu sienas gleznojumu, kas priecē un pārsteidz ikvienu centra apmeklētāju.

Iesaistoties brīvprātīgajā darbā, jauniešiem bija iespēja radoši darboties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, attīstīt sadarbības un komunikācijas spējas, nodibināt jaunus kontaktus, kā arī vairot pozitīvās emocijas un patiesi priecāties par paveikto darbu, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu sabiedriskajā darbā un uzlabojot dzīves kvalitāti.

Projektam finansējums 100 % apmērā tika piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informācija un foto:  Lolita Kaļāne, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv