Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Radošajā konkursā par laureātēm kļūst četras Aglonas vidusskolas skolnieces

Aizvadītā gada nogalē noslēdzās valsts nozīmes  skolēnu un studentu radošo darbu konkursa „Trešās atmodas pieredze manā novadā – Latvijas paaudžu mantojums”   I kārta, kurā  piedalījās arī septiņi Aglonas vidusskolas audzēkņi.  Par konkursa laureātēm kļuva četras Aglonas vidusskolas dalībnieces – Justīne Zārberga,  Laima Zārberga,  Karīna Grebeža un  Mārīte Kiseļevska. Meitenes saņēma III pakāpes diplomus un  Sandras Kalnietes dāvātās grāmatas, informējusi Aglonas vidusskolas skolotāja Lilija Meldere.

Konkurss bija veltīts trešās atmodas sākotnes  atcerei un valstiskās neatkarības atgūšanas 20.gadadienai .  To organizēja Eiropas parlamenta deputāte S.Kalniete, VISC, Latvijas ZA Humanitāro zinātņu nodaļa, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Tautas frontes muzejs un biedrība “Virtuālā encikolopēdija”.  Visu konkursa dalībnieku veiktais darbs tika apkopots un analizēts konferencē, kas notika Latvijas Zinātņu akadēmijā.  Noslēguma sarīkojumu vadīja vēsturnieks un biedrības “Virtuālā enciklopēdija” sabiedriskās padomes priekšsēdētājs Andris Tomašūns. Pasākumā piedalījās darbu autori kopā ar saviem pedagogiem – konsultantiem.

Konkursa gaitā skolēni – jaunie vēstures pētnieki, iepazina latviešu pilsoniskās apziņas atdzimšanas procesu Atmodas laikā un publicēja Atmodas dalībnieku dzīvesstāstus. Jaunieši ar  savu paveikto darbu apliecināja cieņu tiem cilvēkiem, kuri veidoja Latvijas tautas sabiedrisko  stāju valstiskuma atjaunošanas posmā un  turpina to veidot arī šodien.