Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Radošās aktivitātes Aglonā. Noslēdzies Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu 8. jaunrades darbu konkurss

Jaukā un radošā noskaņā š. g. 20. martā Aglonas vidusskolā izskanēja latviešu valodas un literatūras skolotājas Monikas Pušņakovas izlolotais latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, publicistei, sabiedriskajai darbiniecei, skolotājai Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītais Latgales novada lauku skolu (darbus sūta arī pilsētu skolu audzēkņi!) 8. jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums.

 

 

Konkursa tēma (Naaizmērstules vārdi) „Paleidzi maņ munu pīnuokumu tai izpiļdeit, ka caur tū maņ laiceigais lobums un myužeiguo laime nuoktu” šoreiz skolēniem lika aizdomāties par dažādiem pienākumiem, ar kuriem tie satopas savā ikdienas dzīvē. Žūrijas komisija (Aglonas vsk. latv. val. un lit. skolotāja Monika Pušņakova, Maizes muzeja vadītāja un uzņēmēja Vija Ancāne, skolotāja Valentīna Ondzule, Aglonas internātvidusskolas direktors un Aglonas novada domes deputāts Didzis Vanags, Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas un literatūras  skolotāja Anita Vaivode, zīmējumus vērtēja Aglonas vidusskolas un Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola”(Aglonas filiāle) skolotāja Vija Kovaļkova un Daugavpils mākslas vidusskolas„Saules skola” skolotāja Dace Abricka) secināja, ka mūsu jaunajiem un talantīgajiem rakstītājiem pienākumu un dažādu apņemšanos patiešām ir daudz (tas priecē), un tie būtu: mīlēt Dievu, Latviju, Latgali, sevi, savus tuvākos, mācīties, strādāt, rūpēties par dzīvniekiem un māju, palīdzēt citiem, novērtēt to, kas ir, cienīt cilvēkus, būt taisnīgiem, dzīvot pēc labākās sirdsapziņas, būt laipniem, izpalīdzīgiem, atbildīgiem, godīgiem, laimīgiem un uzticīgiem pašiem sev. Aija Muktupāvela, Preiļu 2. vsk. 10. klases skolniece, izsakās šādi: „Sasadūsim rūkuos, latgalīši, un sorguosim sovu tāvu zemi ar dūmom, dorbim i ticeibu!”

Kopā konkursam tika iesūtīti 125 radošie darbi (no tiem 15 rakstīti latgaliski) un 17 ilustrācijas no 26 Latvijas vietām( 30 skolām): Galēniem, Priekuļiem, Zilupes, Priežmalas, Riebiņiem, Gaigalavas, Kārsavas, Indras, Špoģiem, Sīļukalna, Mežvidiem, Rēzeknes (2 skolas), Atašienes, Dagdas, Balviem( 3 skolas), Maltas, Jersikas, Jaunsilavas, Aulejas, Sventes, Briežuciema, Ciblas, Preiļiem, Ludzas, Bebrenes un Aglonas (2 skolas). Jāsaka, ka katrs 5. rakstītājs bija puisis (kopā 25), un ir patīkami, ka arī stiprajam dzimumam radošā rakstīšana ir interesanta nodarbe, un viņi šogad arī guva ļoti atzīstamus panākumus. Jāpiekrīt Priežmalas pamatskolas 8. klases skolnieces Tatjanas Mikulovas teiktajam, ka „laime tomēr biežāk apciemo čaklos”. Lai puišiem un meitenēm veicas arī turpmāk! Un katram der ieklausīties arī Galēnu pamatskolas 7. klases skolnieces Agitas Sprindžas teiktajā, ka „pienākums pret pašu vai citiem cilvēkiem ir dāvana, kas jāprot saklausīt, saskatīt un saprast īstajā brīdī”.

Aglonas internātvidusskolas 12. klases skolniece Diāna Pēterāne savā radošajā darbā saka: „Mums, radošajiem un labestīgajiem cilvēkiem, ir pienākums plaucēt pasaulei laimes ziedus. Podiņos, dārziņos, siltumnīciņās, vaigu galos, viļņu šūpolēs, kaķastes pūkainajā līkumā, vēja smaidos un mīlestībā.” Arī žūrijas komisija piešķīra jaunajiem literātiem savus „laimes ziedus” – vietas, atzinības, pateicības un dažādas dāvanas (pirmo triju vietu ieguvējiem tās bija dāvanu kartes no grāmatu apgāda „Zvaigzne ABC”).

 

 

 

Un tā žūrijas vērtējumā 5. – 7. kl. gr. 1. vieta tika piešķirta Ievai Terēzei Labinskai (Jersikas pamatsk. 6. kl. ), 2. v. – Kristīnei Karpovai (Aglonas vsk. 7. kl. ), 3. v. – Sanitai Šakinai (Kārsavas vsk. 6. kl. ), atzinības saņēma Agita Sprindža un Jānis Zalāns (abi Galēnu pamatsk. 7. kl. ), Sanija Kokoreviča (Mežvidu pamatsk. 7. kl. ), Annija Raibekaze (Balvu Amatniecības vsk. 6. kl. ), Armands Čižiks (Zilupes vsk. 7. kl. ), Viktorija Razguļajeva (Zilupes vsk. 6. kl. ), Daniels Lude (Jaunsilavas pamatsk. 7. kl. ), Dina Beleviča (Maltas 1. vsk. 6. kl. ), Līga Runčis (Maltas 1. vsk. 5. kl. ), Karīna Butlere (Priežmalas pamatsk. 5. kl. ), Arturs Prusaks (Aglonas vsk. 5. kl. ), Karīna Makrjakova (Aglonas vsk. 7. kl. ), Sanita Prekele (Sventes vsk. 6. kl. ), Ilze Jermacāne (Briežuciema pamatsk. 6. kl. ). Par ilustrācijām 1. vieta netika piešķirta, 2. v. – Viktorijai Razguļajevai (Zilupes vsk. 6. kl. ), 3. v. – Marikai Pizānei (Aglonas internātvsk. 5. kl. ), atzinību saņēma Loreta Adamoviča (Brāļu Skrindu Atašienes vsk. 7. kl. )

 

 

 

 

8. – 9. kl. gr. 1. un 2. vieta netika piešķirta, 3. v. – Kintijai Teilānei (Priekuļu pamatsk. 9. kl. ) un Sarmītei Gaidulei (Austrumlatvijas radošo pakalpoj. centrs „Zeimuļs” 9. kl. ), atzinības saņēma Gatis Saulišs (Priekuļu pamatsk. 9. kl. ), Kristiāna Skutele un Santa Zukule (abas Priekuļu pamatsk. 8. kl. ), Gunda Pastare (Riebiņu vsk. 9. kl. ), Marta Suharevska (Gaigalavas pamatsk. 9. kl. ), Jekaterina Pašaņina (Kārsavas vsk. 9. kl. ), Ieva Jokste un Ilze Zarovska (abas Indras vsk. 9. kl. ), Dagnija Kokoreviča (Mežvidu pamatsk. 8. kl. ). Par ilustrācijām 1. vieta netika piešķirta, 2. v. – Sandrai Bulei (Zilupes vsk. 9. kl. ), 3. v. – Sarmītei Gaidulei (Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” 9. kl. ), atzinību saņēma Linda Martinsone( Kārsavas vsk. 9. kl. ).

 

 

 

10. – 12. kl. grupā 1. vieta Diānai Pēterānei (Aglonas internātvsk. 12. kl. ), 2. v. – Jēkabam Silanžam (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāz. 12. kl. ), 3. v. – Artūram Livmanam (Preiļu 2. vsk. 12. kl. ), atzinības saņēma Dairis Skudra (Balvu Amatniec. vsk. 10. kl. ), Ina Streļča , Solveiga Strode (abas Kārsavas vsk. 11. kl. ), Kristīne Antonova (Balvu Valsts ģimnāz. 12. kl. ), Lelde Svarāne (Bebrenes vsk. 11. kl. ), Iluta Zīle (Ciblas vsk. 12. kl. ), Aija Muktupāvela (Preiļu 2. vsk. 10. kl. ), Anta Kriviša (Rīgas Valsts tehnik. Balvu filiāle 3. kurss), Rinalds Martiņenko (Rīgas Valsts tehnik. Balvu filiāle 2. kurss), Svetlana Duļko (Rīgas Valsts tehnik. Balvu filiāle 1. kurss). Par ilustrācijām 1. vieta netika piešķirta, 2. v. – Laurai Valainei, 3. v. – Intai Valainei (abas Aglonas vsk. 11. kl. ), atzinību saņēma  Dace Valaine  ( Aglonas vsk. 11. kl.).

 

 

 

 

Lasot skolēnu darbus, žūrijas komisija priecājās arī par mūsu jaunās paaudzes viedajām atziņām. Tā Ludzas pilsētas ģimnāzijas 12. klases skolniece Ilze Dudareva raksta: „Durvis ir Tavā priekšā…Atslēga ir tev rokā! Atver durvis, paver tās plaši un ieej ar augstu paceltu galvu!” Daudzos darbos ieskanas arī patriotisma tēma, kas liecina par to, ka jaunieši savu nākotni grib veidot tieši Latvijā, nevis kādā ar zeltu nokaisītā „laimes zemē”, par to savā darbā raksta arī Aglonas internātvidusskolas 12. klases skolniece Anda Abuže: „Vēlos izdzīvot savus saullēktus Latvijā, jo te aug mana vectēva stādītais ozols, jo te skan manas vecmāmuļas iestaigātās taciņas, jo te manas mākoņaitiņas, vēju un priežu mūzika, mammas balss, manas grāmatu piramīdas, laimes un prieka izrādes, jo te vienkārši mīt mana latvietes atbildība.” Mūsu jaunajā paaudzē nav zudusi arī ticība Dievam, to savā darbā apliecina Aglonas vidusskolas 5. klases skolnieks Armīns Prusaks: „Cik labi, ka mamma ir iemācījusi mani lūgt Dieva palīdzību, gan grūtos brīžos, gan priekos pateikties! Ar viņa palīdzību viss kļūst vieglāk izpildāms.” Protams, ļoti uzteicami ir latgaliski rakstītie darbi. Arī prāvests Aigars Bernāns, šī pasākuma atbalstītājs un labvēlis, atzina: „Prīks, ka jaunuo paaudze roksta latgaliski.” Savu piederību latgaliskajam ļoti skaisti un izjusti apliecina Preiļu 2. vidusskolas 10. klases skolniece Aija Muktupāvela: „Es grybu dzeivuot sātā. Es vielejūs gimini un bārnus. Lai ustobā lels golds, kur smuordej maize. Lai maņ ir bārni – latgalīši.”

 

 

 

 

Viedu atziņu mūsu jauno literātu darbos ir daudz. To allaž ir spējuši novērtēt arī daudzie šī pasākuma atbalstītāji un labvēļi, atzīstot, ka Aglonā vienmēr ierodas ar prieku. Gribas citēt Rēzeknes Augstskolas pārstāves un šī pasākuma atbalstītājas Angelikas Juško – Štekeles teikto: „Maņ cīši gribīs, lai cylvākim byutu vierteibys. Sorguosim tautu, tāvu, muoti, skūlu, volūdu!” Jāsaka liels paldies visiem labajiem cilvēkiem, kuri jau vairākus gadus atbalsta šo Latgales kultūrvidei tik vajadzīgo un arī nozīmīgo pasākumu:

Aglonas novada domei, īpaši Zanei Ločmelei un Inārai Gražulei,

Rēzeknes Augstskolai,

Daugavpils Universitātei,

SEB bankai,

Maizes muzeja vadītājai Vijai Ancānei,

Aglonas Bazilikai,

Prāvestam Aigaram Bernānam,

Aglonas novada biedrībai „Neaizmirstules”,

Aglonas BJBLP centram „Strops”,

Mārītei Mežiniecei („Mežinieku mājas”),

Aglonas novada centrālajai bibliotēkai,

Aglonas Bazilikas Kora skolai,

Apgādam „Zvaigzne ABC” un tās vadītājai Vijai Kilblokai,

SIA „Salang” un tās vadītājam Gunāram Svilānam,

Portālam „LaKuGa” un Jurim Viļumam,

Daugavpils mākslas vidusskolai „Saules skola”,

Andrejam Stremjanovam,

Sergejam Karpovam (z/s „Ābelītes”),

Regīnai Grigulei,

Aglonas vidusskolas skolas padomei,

„Vietējai Latgales Avīzei”,

Aglonas vidusskolas kolektīvam un direktorei Lidijai Šatilovai.

Jāpiebilst, ka visu talantīgo un radošo jauniešu skolotājas saņēma pateicības, ziedus un grāmatas no apgāda „Zvaigzne ABC”. Ļoti atzinīgi pasākuma dalībnieki novērtēja arī Aglonas Bazilikas Kora skolas uzstāšanos. Paldies par dvēseliski izjustajiem muzikālajiem priekšnesumiem!

Noslēgumā gribas citēt dažas atziņas, kuras tika izteiktas (rakstformā), malkojot tēju un baudot garšīgo cienastu mājīgajā Aglonas vidusskolas ēdamzālē:

„Paldies par sirsnību un Jūsu dvēseles dāsnumu. Tas iedvesmo darbam!”;

„Pasākums bija izdevies, dziedātājiem bravo!”;

„Liels paldies organizatoriem, kas spēja saliedēt tik lielu pulku gan ar dalībniekiem, gan māksliniekiem, gan labvēļiem, kā arī skolotājiem. Paldies!”;

„Lieliski organizēts pasākums, jūtamas Latgales novada garīgās kultūras tradīcijas. Ļoti slavējams, ka jauniešu radošā darbība tiek veicināta un novērtēta interesantā, saistošā veidā.”;

„Šāds pasākums ir laba motivācija savas pārdomas atklāt pārdzīvojumiem pilnos rakstu darbos.”;

„Kā vienmēr – rūpīgi izdomāts, pārdomāti organizēts, mīlestībā novadīts. Nākamgad gribam vēl!”

Uz tikšanos 9. jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumā 2014. gadā! Lai visiem radošs, interesants, darbīgs un krāsains pavasaris!

 

Anita Vaivode,

Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, žūrijas komisijas pārstāve