Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Realizēti 24 projekti Mazo grantu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi ” ietvaros

13. janvārī Vārkavas tautas namā notika nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” īstenotā Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2016” noslēguma pasākums. Uz pasākumu tika aicinātas biedrības un iniciatīvas grupas, kas piedalījās projektu konkursā un īstenoja savu projektu. Ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu finansiālo atbalstu tika realizēti 24 projekti. Maksimālais finansējums vienam projektam bija EUR 550. Vairāku projektu īstenošanai tika piesaistīts pašu īstenotāju līdzfinansējums.

Preiļu novadā ar projektu palīdzību tika iegādāts mūsdienīgs, kvalitatīvs sporta inventārs, izveidota Amatu meistaru grāmata, kurā ievietota informācija par vietējiem amatu meistariem, darbu apraksti un foto attēli, uzšūtas blūzes un svārki mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, atjaunota un popularizēta seno slāvu spēle „Lapta”, sakopta sabiedriski pieejama teritorija, izveidota aktīvās atpūtas vieta Kārsavas ielā 4, Preiļos.

Līvānu novadā Vilmeniešu kapsētai izgatavoti un uzlikti kapu vārti, kapličai nomainīti logi un veikts kosmētiskais remonts, Muktupāvelu kapsētai nomainīts žogs, tika popularizēta biedrības „Līvānu novada pensionāri” darbība, iegādātas piepūšamās atrakcijas bērniem, labiekārtots pludmales volejbola laukums, pilnveidots moderns bērnu laukums pie Sutru pamatskolas, nodrošināta Sutru pagasta svētku tehniskā bāze – skatuve, veikta grīdas seguma nomaiņa mednieku kluba „Ašinieki” saieta vietai.

Vārkavas novadā iegādāts zāles pļāvējs Arendoles Dievmātes Romas katoļu baznīcas apkārtnes sakopšanai, iekārtotas telpas, iegādāts aprīkojums, sagatavoti kostīmi un lelles pašdarbības leļļu teātrim, kā arī iestudēta pasaku izrāde bērniem, noorganizētas praktiskas nodarbības, kurās sašūti 75 auduma maisiņi.

Aglonas novadā noorganizēts veloorientēšanās pasākums „Aglyunas skoti”, kur velotiesības ieguvušas 35 personas, izgatavoti un uzstādīti 4 koka informācijas stendi dažādās Aglonas vietās, iegādāts mūsdienīgs sporta aprīkojums trenažieru zālei, uzstādīts jauns informācijas stends, soliņi un miskastes Šķeltovas ciemā, iegādāts audums un sašūti aizkari Grāveru Tautas namam.

Pasākumu atklāja Viduslatgales pārnovadu fonda dibinātāja Valija Vaivode. Viņa teica paldies pašvaldībām par uzticēšanos un finansiālo atbalstu. Pasākuma dalībniekiem apsveikuma vārdus teica Vārkavas novada priekšsēdētāja Anita Brakovska. Tālāk vārds tika dots projektu īstenotājiem, kas prezentēja savus projektus. Vieni rādīja sagatavotās prezentācijas, citi vienkārši dalījās savā pieredzē, bet pašdarbības kolektīvi dejoja, dziedāja un spēlēja teātri. Pasākumu kuplināja Vārkavas novada pašdarbnieki.

Pasākuma noslēgumā notika dalībnieku balsošana par interesantāko projektu un tā prezentāciju. Uzvarēja iniciatīvas grupa „Preilieši” ar projektu „Miķeļdienas danči”, kuru pārstāvēja un sniedza priekšnesumus deju kolektīvs „Dancari” Ilzes Brokas vadībā. Uzvarētāji dāvanā saņēma biļetes uz Daugavpils teātra izrādi.

Paldies Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldībām par sadarbību un finansējuma nodrošinājumu un projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu, realizējot projektus.

Informāciju iesniedza: Irēna Suhodoļska, nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” brīvprātīgā darbiniece

 Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv