Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Realizēti 25 projekti Mazo grantu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros

11. janvārī Aglonas Kultūras centrā notika nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” īstenotā Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2017” noslēguma pasākums. Uz pasākumu tika aicinātas biedrības un iniciatīvas grupas, kas piedalījās projektu konkursā un īstenoja kādu no savām idejām.


Pagājušā gada aprīlī, kad tika izsludināts projektu konkurss, saņēmām pa šiem gadiem vislielāko projektu iesniegumu skaitu  – 39 projektu pieteikumi, kas  liecina par iedzīvotāju lielo interesi paveikt labas un sabiedrībai derīgas lietas un šāda veida projektu nepieciešamību. No 26 apstiprinātajiem projektiem ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu finansiālo atbalstu tika realizēti 25 projekti. Maksimālais finansējums vienam projektam bija EUR 550. Aizvadītajā gadā  konkursa nolikumā bija ieviests jauninājums, pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums. Projektu konkursa mērķis ir sasniegts – visos četros novados realizēti sabiedrībai noderīgi projekti kā veltījums mūsu valsts simtgadei un tās cilvēkiem.

Pasākuma ievadā vārdus teica Aglonas novada priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča. Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča pateicās pašvaldībām par sadarbību, uzticēšanos un finansiālo atbalstu šī projektu konkursa realizēšanā. Tālāk vārds tika dots projektu īstenotājiem, kas prezentēja savus projektus. Vieni rādīja sagatavotās prezentācijas, citi vienkārši dalījās savā pieredzē, bet pašdarbības kolektīvi rādīja savu dejot un dziedātprasmi.

Preiļu novadā ar projektu palīdzību Saunas pagastā tika izveidots volejbola laukums, iegādāts kvalitatīvs vingrošanas inventārs un iesaistīti iedzīvotāji sportiskās aktivitātēs, kopā ar biedrību “Enģeļtaure”, rīkotas radošās darbnīcas un ielīgoti Jāņi senajās latviskajās tradīcijās. Uzrunājot Pelēču pagasta un apkārtējo ciemu iedzīvotājus, izveidoti 100 dzīvesstāsti, organizētas tikšanās ar pazīstamiem Latgales cilvēkiem. Par godu Latvijas simtgadei iestādīti 70 rožu stādi Preiļos un apkārtējos ciemos, izveidota un labiekārtota atpūtas vieta apmeklētājiem RTRIT, iegādātas 13 dažādas galda spēles par Latviju un noorganizēts galda spēļu čempionāts vecākiem ar bērniem, Preiļu pamatskolas dejotājiem sašūtas 12 vestes, meitenes kopā ar mammām uzaudušas tautiskas jostas un iemācījušās kopā jaunu deju.

Līvānu novada Sutru pagastā tika sašūtas blūzes sieviešu vokālajam ansamblim “Varavīksne”, mednieku kluba “Ašinieki” mednieku mājai iegādāti jauni logi un durvis, veikts Znotiņu baznīcas iekštelpu kosmētiskais remonts. Rožupes pagasta Vilmeniešu kapsētai uzlabota aka, mednieku klubā “Sabulis” tika veikta medniekmājas tālāka labiekārtošana. Rudzātu kapsētā nomainīts žogs, Jersikā sakopts un labiekārtots dīķis, sakārtota vide. Līvānu novada pensionāri noorganizējuši interesantu un izzinošu 3 dienu nometni un iegādājušies datortehniku, biedrības “Ingato” aprūpē esošajā kaķu pagaidu mītnē izgatavoti un uzstādīti koka labiekārtošanas elementi, izveidota labestības skoliņa, mācītas seno amatu prasmes un ar mīlestību uzadītie 50 zeķu pāri dāvināti vientuļajiem sirmgalvjiem.

Vārkavas novadā Rimicānos tika nodrošinātas jaunas aktivitātes bērnu priekam un atpūtai- Vārkavas pagastā bērnu rotaļu laukums ar jauniem atpūtas elementiem, ar lielu pašvaldības atbalstu tapusi jauna un skaista nojume bērniem.

Aglonas novadā realizēti 5 projekti – “Priežmalas pamatskolas vecāku iniciatīvas grupa” Priežmalē kopīgiem spēkiem atjaunoja basketbola laukumu. Tika novāktas vecās bīstamās brīvdabas vingrošanas iekārtas, atjaunots skrejceliņš, izveidota smilšu kaste bērniem, iegādātas jaunas bumbas un futbola vārtu tīkli. Kopīgiem spēkiem sakopta apkārtējā teritorija. Iniciatīvas grupa “Jaunieši” Aglonā Daugavpils ielā 13A labiekārtoja pagalma teritoriju brīvā laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem svaigā gaisā, iegādājās un uzstādīja šūpoles un smilšu kasti bērnu rotaļu laukumiņam un atjaunoja āra veļas žāvētāju. Biedrības “Mēs Grāveriem” aktīvisti sakopa futbola laukuma teritoriju, iegādājās un uzstādīja 2 jaunus soliņus. Projekta realizācijas rezultātā tika nopirkts zāles pļāvējs, lai turpmāk varētu sakopt teritoriju. Iniciatīvas grupas “Aktīvie kaimiņi” dalībnieki Aglonā Cirīšu ielā 2A kāpņu telpā nomainīja logus, kopā ar mājas iedzīvotājiem tika labiekārtots pagalms un vide brīvā laika pavadīšanai. Iniciatīvas grupa “Aglonas aktīvie jaunieši” par projekta līdzekļiem iegādājās kvalitatīvas un interesantas lielās maskas dažādām vecuma grupām, kas lieliski papildinās jebkuru novadā rīkoto pasākumu. Šīs maskas vajadzības gadījumā varēs iznomāt arī Aglonas novada iedzīvotāji saviem rīkotajiem pasākumiem.

Šāda veida pasākumā pirmo reizi tika aicināti piedalīties un pateicības saņēma 11 Mini Ideju projektu konkursa “Krāsainas bumbas dod iespēju jauniešiem” projektu realizētāji.

Kā katru gadu tā arī šogad pasākuma noslēgumā notika skatītāju balsošana par interesantāko Mazo grantu projektu un tā prezentāciju ar lielu balsu pārsvaru uzvarēja iniciatīvas grupa „Preilieši” ar projektu „Skaists ir mūsu tautastērps, vēl skaistāku darīsim”, kuru pārstāvēja 5. klašu deju kolektīvs „Dancari” Ilzes Brokas vadībā. Uzvarētāji dāvanā saņēma biļetes uz Kaspara Zemīša koncertu Latgales vēstniecībā Gors.

Paldies Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldībām par atbalstu, sadarbību un finansējuma nodrošinājumu Mazo grantu konkursam un projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu, realizējot savas idejas. Īpašs paldies Aglonas novada Kultūras centra kolektīvam un tā vadītājai Guntai Gulbei par sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma norises nodrošināšanu.

Pasākumā ar savām skanīgajām balsīm mūs visus priecēja vokālais ansamblis “Varavīksne” (vadītāja Ieva Grēvele), Līvānu senioru ansamblis “Līva” (vadītāja Ilona Balaško) un Aglonas vidusskolas vokālais ansamblis (vadītāja Lilita Valaine) un, protams, jestrie ”Dancari” ar savu raito dejas soli.

FOTOGALERIJA.

Informāciju iesniedza: Janīna Beča, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv