Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Realizēts mazo grantu projekts Šķeltovā

Saturs atjaunots: 2.01.2017.

Aglonas novada dome 2016. gada jūnijā apstiprināja mazo grantu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu “Vasaras prieks – ūdenī!”, ko iesniedza   Šķeltovas iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Rasaspērles”.

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursa ietvaros atbalstāmie pasākumi: teritorijas labiekārtošana, ēkas remonts, izglītojošu, kultūras, sporta un sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana.
Iniciatīvas grupas dalībnieki nolēma labiekārtot Šķeltovas publisko atpūtas vietu – pludmali. Šķeltovas ezera pludmales krasts nav pielāgots, lai tajā varētu ieiet, ezera dibenu klāj dūņas, aug ūdenszāles. Esošais pontons ir pārāk īss, lai varētu nokļūt ūdenī nesapinoties ūdenszālēs, tāpēc bija nepieciešamība uzstādīt pontonu, kas par pieejamajiem līdzekļiem ir visefektīvākais problēmas risinājums. Projekta vispārīgais mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti Aglonas novadā, labiekārtojot publisko atpūtas vietu Šķeltovas pagastā. Projekta tiešais mērķis –pontona uzstādīšana pludmalē, pludmales pieejamības uzlabošana. Pontona izgatavotāji un piegādātāji – SIA “Līgaiši”. Projekta mērķa grupa ir vietējie Aglonas novada Šķeltovas pagasta iedzīvotāji. Rezultātā ar iniciatīvas grupas dalībnieku un pārvaldes atbalstu pontons pavasarī tiks ievilkts ūdenī, pašlaik tas glabājas Šķeltovas pagasta pārvaldes piederošajās telpās. Rezultātā vietējiem iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja pilnvērtīgai atpūstai un veicināts veselīgs dzīvesveids.
Kopējais projekta budžets – 428.74 EUR
Iniciatīvas grupa ir pateicīga Aglonas novada domei par piešķirto finansējumu un plāno arī turpmāk iesaistīties līdzīgos projektos savas apkārtējās teritorijas labiekārtošanai un dzīves vides uzlabošanai. Iesaistoties dažādos projektos, tiek gūta jauna pieredze, zināšanas, rodas iedrošinājums darboties arī turpmāk.

Informāciju iesniedza:  Anita Miglāne -Vanaga, iniciatīvas grupas dalībniece

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv