Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Realizēts vēl viens projekts Priežmalē

23. jūnijā Kastuļinas pagasta iedzīvotāji pulcējās Priežmales birztalā, lai ieskandinātu Līgo svētkus. Šis pasākums tapa pateicoties projektu konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2020”.

Kastuļinas pagastā darbojas biedrība „Ilzes Krasti”, kurai šajā gadā aprit 20 gadi. Biedrība jau vairākus gadus ir piedalījusies dažādos konkursos un guvusi materiālo atbalstu projektu īstenošanai. Pagasta centrā tika atjaunots sporta laukums, pie Priežmalas pamatskolas izveidots rotaļu laukums, pie Tautas nama uzstādīts jauns informatīvais stends.
Par pagājušajā gadā īstenoto projektu „Brīvdabas pasākumu norises vietas izveidošana Priežmales ciematā” projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli – 2019” biedrībai tika piešķirta veicināšanas balva. Šogad biedrība šī paša projekta ietvaros nolēma iegādāties akustisko aparatūru un nojumi pasākumu organizēšanai, kā arī novadīt svētku pasākumu „Nākat šurp, Jāņa bērni, nākat lieli, nākat mazi”!
Svētku reizē tika teikts „Paldies!” Aglonas novada domei par projekta finansēšanu, par atbalstu Kastuļinas pagasta pārvaldei un visiem, visiem, kas veltīja savu laiku un bez atlīdzības, brīvprātīgi piedalījās projektu realizēšanā!

Jānīt`s nāca par gadskārtu,
Savus bērnus apraudzīti,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.

Dziesmās, dejās, rotaļās tika izdziedātas, izdejotas un izrunātas Līgo svētku tradīcijas. Svētku vainagu pinējas un nēsātājas nodemonstrēja, ka ir radošas un prot pīt ne tikai skaistus un smaržīgus, bet arī gardus zemenīšu vainadziņus.
Pasākuma „Nākat šurp, Jāņa bērni, nākat lieli, nākat mazi” laikā tika godināti Jāņi un, pēc senas pagasta tradīcijas, arī Ivani. Jautru un sirsnīgu svētku priekšnesumu sniedza Valaiņu ģimene. Netika aizmirsts arī svētku mielasts – siers un alus. Kaut arī jāņuzāles jau ir novītušas, tomēr to spēks ir palicis cilvēkos! Lai tas palīdz jaunu darbu veikšanā un ideju realizēšanā!

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Andrejs Rakovs, biedrības „Ilzes Krasti” valdes loceklis

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv