Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Reģionālais forums jaunatnes darbā iesaistītajiem “(SA)DARBOJIES!”

Forums tiek organizēts ar mērķi veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā. 26.-27. novembrī viesu namā “Turbas” , Ikšķiles novadā. Pieteikšanās līdz 15. novembrim.
Forums paredzēts kā turpinājuma pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (www.jaunatne.gov.lv) rīkotajām neformālās izglītības apmācībām 2014.gadā par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā „Neturi sveci zem pūra,” kas notika visos Latvijas Republikas plānošanas reģionos. Forums kopā pulcēs 100 dalībniekus – Jauniešu centru darbiniekus un/vai organizāciju pārstāvjus, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni. Programma_Forums_Sadarbojies_26-27 Nov 2015
Dalība forumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un forumā nepieciešamie darba materiāli. Foruma dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no foruma norises vietu – viesu namu „Turbas”, Ikšķiles novadā (www.turbas.lv).
Piesakieties, aizpildot anketu elektroniski: https://goo.gl/7QPU43  līdz 2015.gada 15.novembrim. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015.gada 18.novembrim. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv

Forumu organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar  biedrību „Līdzdalības platforma” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Forumu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Avots: Jaunatnes starptautisko lietu aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv