Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Reģionu uzņēmēji pulcēsies Vislatvijas kongresā Salaspilī

Šī gada 10. decembrī Salaspils kultūras namā „Rīgava” notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. Jau tradicionāli kongresu rīko kādā no Latvijas novadiem, kurā aktīvi darbojas vietējā uzņēmēju biedrība – šogad kongresu rīkot uzņēmusies Salaspils.


7. novembrī tika parakstīts līgums starp novada Uzņēmēju biedrību un pašvaldību par sadarbību Kongresa rīkošanā. Salaspils Uzņēmēju biedrības (SUB) valdes priekšsēdētājs Miks Balodis uzsver, ka sadarbība ar pašvaldību ir būtiska ne tikai Kongresa rīkošanā, bet arī ikdienā: „Jebkurā novadā vai pilsētā vietējiem uzņēmējiem ir ļoti nozīmīga pašvaldības attieksme un pašvaldības atbalsts, turklāt uzņēmēju sadarbība ar vietējo varu ir izdevīga abām pusēm – uzņēmēji nodrošina darbavietas un ekonomisko aktivitāti novadā, bet pašvaldība – atbalstu uzņēmējiem visdažādāko jautājumu risināšanā. Šāda sinerģija vienmēr dod rezultātus,” saka Miks Balodis.
Līgums paredz, ka pašvaldība sniegs arī finansiālu atbalstu Kongresa organizēšanā – par to gandarīts ir arī Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars: „Mūsu uzņēmēji būtībā ir novada attīstības galvenais dzinējspēks, tāpēc arī dome uzskatīja par savu pienākumu atbalstīt visas Latvijas reģionālo uzņēmēju kopā sanākšanu. Un esam ļoti pagodināti, ka šogad mūsu uzņēmēju biedrība ir uzņēmusies Kongresa rīkošanu,” uzņēmējus uzslavē Raimonds Čudars.
Savukārt SUB vadītājs stāsta par šīgada kongresa galveno tēmu – uzņēmēju un valsts un pašvaldību kontrolējošo un tiesībsargājošo institūciju sadarbību: „Šogad Kongresa galvenais jautājums ir sadarbība ar kontrolējošajām un likumsargu iestādēm,” par Kongresa galvenajiem uzdevumiem informē Miks Balodis. „Nav noslēpums, ka viena no lielākajām uzņēmēju un uzņēmumu (neatkarīgi no darbības jomas un nozares) problēmām ir tieši sadarbība ar dažādām kontroles institūcijām, kas, vispārināti runājot, nostāda uzņēmējus „apsūdzētā” nevis partnera statusā attiecībās ar valsti. Tādēļ kongresa galvenais uzstādījums ir – panākt arī valsts kontrolējošo iestāžu un tās vadītāju izpratni: no tā, cik veiksmīgi attīstīsies uzņēmumi reģionos, lielā mērā atkarīga visu reģionu un arī valsts attīstība, tostarp – arī reģionu iedzīvotāju labklājība, darbavietas un pašvaldībās ienākošie nodokļi,” norāda SUB valdes priekšsēdētājs Miks Balodis.
Kongresu organizē SUB sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Salaspils novada domi un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Atbilstoši galvenajai tēmai kongresā piedalīsies un ar uzņēmējiem diskutēs Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministriju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītāji un šo ministriju pārraudzībā esošo dienestu vadītāji un pārstāvji. Kongresā aicinātas piedalīties arī valsts augstākās amatpersonas. Kongresu vadīs LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Saturiski kongresa darba kārtība tiks iedalīta trīs vienlīdz svarīgās daļās:
• uzņēmēju un viņu pārstāvju problēmu loku definējums, ko izsaka pašu reģionu uzņēmēju, pašvaldību un uzņēmējus apvienojošo organizāciju pārstāvji;
• kontroles institūciju vadības ziņojumi, kas izklāsta sadarbības principus no valsts iestāžu skatu punkta;
• plenārsēdes un diskusiju formāts, kurā dalībnieki diskutē par visām iepriekš nosauktajām tēmām un iesaka risinājumus.
3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress Salaspilī, kultūras namā „Rīgava” (Līvzemes ielā 7) norisināsies 2016. gada 10. decembrī. Kongresa sākums – pulksten 11:00. Reģistrācija no pulksten 10:15. Individuālo uzņēmēju un mediju reģistrācija notiks elektroniski, aizpildot reģistrācijas anketu SUB mājas lapā salaspilsuznemeji.lv no 10. līdz 30. novembrim (ieskaitot). Individuālo uzņēmēju vietu skaits Kongresā ir ierobežots.

Informāciju iesniedza: Ainars Vladimirovs, aģentūras “Tēls PR” valdes priekšsēdētājs