Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Reiz Ziemassvētku laikā…

26. decembrī Aglonas Kultūras centrā norisinājās Ziemassvētku labdarības akcijas „Atver sirdi un dvēseli!” noslēguma pasākums – novada iedzīvotāji tika aicināti uz koncertuzvedumu.

Bet pirms tam četru nedēļu garumā kultūras centrs sadarbība ar biedrībām „Neaizmirstule” un „Sapņu maģija” akcijas ietvaros veica daudz labu darbu. Katru Adventa svētdienu tika rīkotas dažādas radošās darbnīcas: sveču veidošanā, Betlēmīšu un zvaigžņu, kā arī citu eglīšu rotājumu veidošanā un dāvanu saiņošanā. Pēc katras radošās darbnīcas tika rīkotas izstādes. Par šo darbu sakām paldies darbnīcu vadītājiem: Intai Rečai, Džeinai Valainei, Elīnai Smirnovai un Aglonas BJBLPC „Strops” darbiniecēm, kas labprāt dalījās savā pieredzē. Ik svētdienu centrā notika arī kāda pašdarbības kolektīva uzstāšanās – dziedāja Aglonas KC jauniešu popgrupa, Aglonas bazilikas jauktā kora „ASSUMPTA” grupa, kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis un jauktais vokālais ansamblis „Dziedkopa”. Paldies visiem pašdarbniekiem par priekšnesumiem, kas radīja īpašu svētku gaidīšanas laika atmosfēru. Koncertuzvedumā „Atver sirdi un dvēseli!” tika uzsvērtas cilvēka dzīves galvenās vērtības – ģimene, labestība, mīlestība. Tās ir vērtības, kuras nekādas materiālās vērtības neaizstās. Nevarēja neaizkustināt skaistās dziesmas, ko izpildīja popgrupas meitenes: Evita Beāte Valaine, Nora Kirsanova, Evita Islamgarajeva un Kristīne Kovaļkova. Ziemassvētku muzikālos priekšnesumus sniedza arī ciemiņi – Daiga un Oļegs Koļesņičenko, grupas „Miggla” dalībnieki un Gints Ločmelis. Īpašu jautrību radīja Grāveru deju grupas „Li Dejas” un Šķeltovas TN bērnu deju kolektīva uzstāšanās. Koncertuzvedumu veidoja Aglonas KC vadītaja Gunta Gulbe-Kalvāne. Jāatzīmē Elīnu Nartišu, pirmklasnieci, kas lieliski iejutās meitas lomā.  Skatītāji vēroja muzikālo stāstu, vienas ģimenes pārdomas par to, kas ir galvenā dzīves vērtība. Viss tika izdomāts līdz pēdējam sīkumam – gan tēma, gan mūzika, gan skatuves noformējums.  Tas bija patiess, vienkāršs un sirsnīgs stāstījums.

Ziemassvētki ir gada skaistākais laiks, kad gribas iepriecināt savus līdzcilvēkus, rodas nepieciešamība izdarīt kaut ko labu un palīdzēt kādam vientuļam vai grūtībās nonākušajam cilvēkam, daloties ar sirds siltumu un mīlestību. Aglonas novada mācību iestāžu skolēni darināja apsveikuma kartiņas sociālā aprūpes centra iemītniekiem, iedzīvotāji sarūpēja dāvanas, pavisam vienkāršas, bet ļoti vajadzīgas ikdienas dzīvē lietas – dažādas higiēnas preces, čaklākās rokdarbnieces adīja un tamborēja šalles, zeķes, cimdus un cepures. Visus ziedojumus iepakoja dāvanu maisiņos un nogādāja uz SAC „Aglona”. Paldies visiem, kas nesa ziedojumus, kas piedalījās radošajās darbnīcās un ielika savu sirds siltumu katrā darbiņā. Paldies visiem, kas ATVĒRA SIRDI UN DVĒSELI!
Fotogalerija.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv