Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Rēzeknes Augstskolā ar ministru K.Gerhardu diskutēs par Latgales reģiona attīstības iespējām

2015. gada 12. martā plkst. 12.00 Rēzeknes Augstskolu (RA) darba vizītē apmeklēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Ministrs tiksies ar RA rektoru Edmundu Teirumnieku, prorektoriem, fakultāšu dekāniem, administrācijas pārstāvjiem.
Plānots iepazīties ar RA infrastruktūru, apskatīt jaunuzbūvēto Inženieru fakultāti, renovēto studiju korpusu (bijušo Skolotāju institūtu), Lāzertehnoloģiju centru, katlu māju. Šajā dienā plānota arī tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona (LPR) pašvaldību vadītājiem un administrāciju. Tajā piedalīsies VARAM ministrs un ministrijas pārstāvji, kā arī LPR attīstības padomes pārstāvji (A.Gendele, G.Upenieks, J.Lāčplēsis, A.Bartaševičs, H.Streiķe, L.Siliņa, A.Kazinovskis, J.Dombrovskis, S.Viškure, J.Jalinska, S.Rāzna, I.Silicka, A.Vaivods, M.Plivda, M.Švarcs, P.Rožinskis, S.Kapteine, A.Brakovska, S.Maksimovs, J.Ivanova, O.Agafonovs, I.Maļina-Tabūne). Tikšanās laikā plānots pārrunāt Latgales reģiona sociālekonomisko situāciju, reģiona attīstības iespējas un nepieciešamās darbības reģiona uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
Plkst. 15.00 RA lektore A.Puzule vadīs diskusiju „Tiešo nodokļu sistēmas raksturojums Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Dānijā”.

Informāciju iesniedza: Kristīne Lele,  RA rektora palīdze. Tālrunis: 28325368. E-pasts: Kristine.Lele@ru.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv