Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Rēzeknes Augstskolā turpinās jauno studentu uzņemšana

Saturs atjaunots: 20.04.2018.

 

No 4. līdz 15. augustam Rēzeknes Augstskolā (RA) turpināsies reflektantu uzņemšana:

  • vakantajās budžeta vietās pilna laika pamatstudiju programmās (uzņemšana uz vidējās izglītības pamata)
  • nepilna laika maksas pamatstudijām (uzņemšana uz vidējās izglītības pamata)
  • maģistra un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās (uzņemšana uz augstākās izglītības pamata). Pilna laika studiju programmās 118 valsts finansētās budžeta vietas.

   No 25. līdz 28. augustam Rēzeknes Augstskolā (RA) notiks reflektantu uzņemšana:

  • otrā līmeņa studiju programmā „Robežapsardze”. Tālrunis uzziņām: 28338556.
  • doktora studiju programmās Atbrīvošanas alejā 115. Tālrunis uzziņām: 28663255.

Rēzeknes Augstskolas Uzņemšanas komisijas darba laiks darbdienās: no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Maksa par dokumentu formēšanu vienā studiju programmā EUR 15,00  (divās un vairāk studiju programmās EUR 20,00)

Uzņemšanas komisija atrodas: Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 121. auditorijā. Dokumentus pieņem darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

Uzņemšanas komisijas tālruņi uzziņām:

26462152, 26656665, 26656553

E-pasts: san@ru.lv,

mājas lapas adrese: www.ru.lv

Uzziņai par Rēzeknes Augstskolu

Rēzeknes Augstskola  šobrīd ir septītā lielākā valsts dibinātā augstskola, kurā studē vairāk nekā 1818 studenti 41 pilna un nepilna laika studiju programmā. Augstskolas darbības gados sagatavoti vairāk nekā 9 tūkstoši absolventu. Rēzeknes Augstskolā darbojas 4 fakultātes: Ekonomikas un vadības, Inženieru, Izglītības un dizaina un Humanitāro un juridisko zinātņu, kā arī 2 institūti: Reģionālistikas zinātniskais institūts un Personības socializācijas pētījumu institūts. Studijas tiek nodrošinātas visos līmeņos – pamatstudiju, maģistra un doktora. Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme līdz 2016. gadam.

Bakalaura,  pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pamatstudiju programmas  2014./2015. studiju gadā Rēzeknes Augstskolā   programmasRApdf

Avots: Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv