Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu dokumentu pieņemšana

Saturs atjaunots: 20.04.2018.

No 10. līdz 21. augustam Rēzeknes Augstskolā (RA) noritēs reflektantu uzņemšana:

• pilna laika pamatstudijām (uz vakantajām budžeta vietām),
• nepilna laika pamatstudijām (par maksu),
• augstākā līmeņa studijām (uz vakantajām budžeta vietām).

Reflektanti gaidīti darbdienās no plkst. 9.00 – 16.00.

RA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:
1) iesniegums,
2) dokumenta par vidējo/augstāko izglītību un atzīmju izraksta kopijas, (uzrādot dokumentu oriģinālus),
3) 2 fotokartiņas (3×4),
4) pases vai ID kopija (personīgi uzrādot pasi vai ID),
5) ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,
6) konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus,
7) dzīves un darba gājums (CV) – tikai augstākā līmeņa studijām.
Maksa par dokumentu noformēšanu EUR 20,00.
RA Uzņemšana komisijas kontaktinformācija: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, 121. auditorija.Tālr. 26462152, 26656553, 22044621, 26695553. E-pasts: san@ru.lv www.ru.lv

Avots: Rēzeknes Augstskola

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv