Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs (RTA MIC) piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide


RTA MIC aicina nodarbinātās personas izmantot iespēju un pilnveidot profesionālās kompetences šādās tālmācības programmās:
 Videomontāža / Programmēšana un datortīklu administrēšana (80 st.)
 Datorgrafika / Programmēšana un datortīklu administrēšana (80 st.)
 Mediju studijas un komunikācija / Reģionālie mediji un komunikācija (80 st.)
 Lāzertehnoloģiju izmantošana materiālu apstrādē / Mehatronika
(40 st.)
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbību sākums: 2020.gada augusts (pēc grupas izveidošanas).
Pieteikšanās līdz 15. jūlijam (izmantojot e-pakalpojumu).
Informācija: Karine.Laganovska@rta.lv, +37126411587