Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Rīcības dienas 2017″ Aglonas vidusskolā

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Lai Rīcības dienās paveiktais radītu pēc iespējas lielāku ietekmi, Eko padome veica 3 soļus – pētīja, plānoja un izziņoja, dokumentēja.

Šogad Rīcības dienas ir veltītas četrām svarīgākajām vides problēmām Latvijā, turpinot iepriekšējos gados iesāktās un projekta “Ēdam atbildīgi” apskatītās tēmas, kā arī “Klimata pārmaiņas”, “Atkritumu daudzuma pieaugums”, “Dabas vērtību izzušana”, “Izšķērdīgs patēriņš”, Aglonas vidusskolā 1. un 2. novembrī norisinājās “Rīcības dienas 2017″, kurās ar skolēniem tika pārrunātas aktuālās vides problēmas un risinājumi, lai padarītu ikdienas dzīvi “zaļāku”. Skolēniem, atbilstoši vecuma grupām, tika piedāvātas zaļās stundas. Sākumskolai Niks Kristiāns un Dagnija Poļakeviča vadīja zaļo stundu – “Atkritumu šķirošana”, kurā skolēniem atklāja ne tikai šķirošanas mākslas paradumus, bet arī praktizēja tetra paku saplacināšanu tur pat skolas ēdnīcā saņemot pienu. Lāsma un Laila Repeles pamatskolas audzēkņiem stāstīja par pārtikas atkritumiem, kā piemēru rādot savas mājas atkritumu apsaimniekošanas paradumus. Taču vidusskolai Karīna Makrjakova rosināja apdomāt transporta ietekmi uz vidi un meklēt videi draudzīgas alternatīvas. 1. novembrī bija ne tikai zaļās stundas, bet arī diena bez auto, kurā uz skolu tika aicināts ierasties bez auto! 2. novembrī Aglonas vidusskolā norisinājās eko-padomes rīkotais Rīcības dienu pasākums “Manas pudeles stāsts”, uz kuru ieradās Šķeltovas, Priežmalas un Jersikas pamatskolas, lai izglītotos par vides jautājumiem un īpaša saruna par PET pudelēm, par PET pudeļu ietekmi uz vidi. Tika izspēlēta erudīcijas spēle . Viena no pirmajām “zaļajām” pēdām ir atstāta, cerēsim, ka Aglonas vidusskola kā ekoskola spēs ieviest daudz “zaļo paradumu” ne tikai starp skolēniem, bet arī novada mērogos!

Informāciju iesniedza: Aglonas vidusskolas  EKO padomes pārstāve Karīna  Makrjakova