Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Rīgā tiek rīkotas apmācības sociālajiem darbiniekiem ar ģimenēm

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7.4 pants nosaka: Pašvaldības sociālā dienesta sociālajam darbiniekam darbam ar ģimenēm, kurās ir bērni, jāapgūst  zināšanas un prasmes, lai novērtētu risku ģimenēm, kurās ir bērni (MK 08.03.2011. noteikumu Nr.181 redakcijā).  Sakarā ar augstāk minēto Aglonas novada sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem piedalīsies sociālo darbinieku apmācībās par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Mācības notiks Rīgā 9. un 16. novembrī.

Apmācības tiks apmaksātas no Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/102  ”Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā” tiešajām izmaksām.

Sīkāka informācija:
Sociālo darbinieku apmācības par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. 9., 16. novembrī