Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Biedrība ,,Alksniena” piedalījās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA ) Lauku attīstības programmas (LAP ) pasākuma ,, Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā. Iesniegtais projekts ,,Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” Nr. 14-03-LL22-L413201-000002 tika apstiprināts 2015. gada 13. februārī.
Projekta kopējās izmaksas – 7338.29 Eur (100% ELFLA finansējums).
Projekta īstenošana jāveic līdz 2015. gada 28. maijam.
Projekta mērķis: veicināt bērnu pilnvērtīgu attīstību un nodrošināt aktīvās atpūtas iespēju Aglonas novada, Šķeltovas pagasta bērniem, uzstādot drošu bērnu rotaļu laukumu.
Projekta ietvaros Skolas ielā 5, Šķeltovā tiks novietoti mūsdienīgi un Eiropas standartiem atbilstoši rotaļu laukuma elementi – karuselis, šūpoles, smilšu kaste, rotaļu komplekss, rotaļu mājiņa, atsperu šūpoles un šūpoles balansieris. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm tiks sekmēta fiziskā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, veicināts veselīgs dzīvesveids.

Pirmskolas vecuma grupiņas bērniem tiks organizētas rotaļnodarbības svaigā gaisā un sekmēta bērnu fiziskā sagatavotība, jo ar fizisko vingrinājumu palīdzību un metodiku, kas atbilst bērna vecuma īpatnībām, tiek veicināta bērna veselības nostiprināšana un fiziskā attīstība.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos. Programmu izstrādē Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ņemot vērā lauku attīstības politikas stratēģiskās pamatnostādnes, ko pieņēmusi  Padome, un valstu stratēģiskajos plānos noteiktās prioritātes (ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/
legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact)
Par projekta turpmākajām aktivitātēm informācija tiks ievietota Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.

Informāciju iesniedza: Santa Klusa, projekta vadītāja

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv