Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Rotari kluba biedru labdarības akcija Aglonā

15.jūnijā Aglonas novada domes Sociālais dienests uzņēma Rotari kluba 27 biedrus. Mērojot ceļu no Vācijas un Polijas, kluba biedri atveda  humāno palīdzību – apavus, apģērbus un somas.

Kā atzīmēja Rotari kluba pārstāvis Hejne Mathias, par rotarieti var kļūt ikviens, kuram rūp citu cilvēku likteņi, kurš no labas sirds vēlas atbalstīt tos, kam ir grūti, un kurš neprasa par to nekādu atlīdzību vai slavinājumu. Arī šis vizītes mērķis bija sniegt  nelielu palīdzību Aglonas novada iedzīvotājiem, kuriem pietrūkst finansiālā nodrošinājuma.

 

 

 

Ar interesi un sajūsmu  viesi vēroja Aglonas vidusskolas deju ansambļa tautas dejas, klausījās Šķeltovas folkloras kopas dziesmas un iepazina Aglonas novadu videofilmas “Aglona – spēka zeme dvēselei” kadros.

Savu videomateriālu bija atveduši arī ciemiņi. Polijas TV veidotā reportāža vēstīja par šī Rotari kluba darbiem un sadarbību ar Sarkanā  krusta organizāciju, labdarību.  Kluba biedrus no Vācijas un Polijas, kuri bija ieradušies Aglonā, apvieno ceļošanas prieks, jaunu kultūru izzināšana, jaunu cilvēku iepazīšana un noteikti labdarība. Šī gada ceļojumi paredzēti gan pa Latviju, gan Lietuvu.

Aglonas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica pateicās viesiem  par atvesto palīdzību. Pateicības vārdi skanēja arī  Aglonas novada iedzīvotājai Mihalinai Cakulei, kura bija šīs labdarības akcijas iniciatore.

Rotari klubs ir pasaulē lielākā labdarības organizācija, kuras paspārnē dažādās valstīs darbojas  30 tūkstoši Rotari klubu un apvieno vairāk nekā 1,2 miljonus biedrus. Rotari klubos uzņem nesavtīgus, sabiedrības interesēm kalpojošus, sekmīgus dažādu uzņēmumu un profesiju  pārstāvjus, kuri veicina augstus ētikas standartus visā sabiedrībā.