Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

RTA licencēta jauna maģistra studiju programma „Reģionālā plānošana un attīstība”

Šī gada 26. jūlijā Akadēmiskā informācijas centra Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē tika nolemts licencēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) kopīgo akadēmisko maģistra studiju programmu „Reģionālā plānošana un attīstība”. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus konkurētspējīgus speciālistus uzņēmējdarbības, ekonomikas un kultūras plānošanā valsts un privātā sektora vajadzībām, kuri veicinātu reģionu attīstību.


Studiju programma ir unikāla ar to, ka tā ir veidota sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti (Baltkrievijā) un RTA maģistrantiem tiek piedāvāta iespēja, pēc izvēles, vienu no moduļiem Reģionālā ekonomika un pārvaldība vai Reģionu sociālkultūras procesi apgūt partneraugstskolā, kā rezultātā iegūt 2 maģistra diplomus.

Programmas apguves valoda ir latviešu un angļu, studiju ilgums pilna laika studijās 1,5 gadi, nepilna laika studijās – 2 gadi. Studiju noslēgumā absolventiem tiek piešķirts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē un Polockas Valsts universitātes maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Programmā uzņem pēc iegūta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāda ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā. Ja ir iegūta cita otrā līmeņa augstākā izglītība jāiesniedz uzņemšanas komisijai referāts angļu valodā par vadības zinātnes tēmu.

Studēt programmā īpaši tiek gaidīti cilvēki, kas vēlas vai jau strādā starptautiskos uzņēmumos, plānošanas reģionos, pašvaldībās, kultūras un izglītības iestādēs, kā arī citi interesenti, kuri vēlas uzsākt un veicināt starptautisko sadarbību.

Pieteikšanās studijām no 2016. gada 8. augusta RTA Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē.

Plašāku informāciju par programmu par saņemt pie studiju programmas direktores Dainas Znotiņas, e-pasts: Daina.Znotina@ru.lv, mob. +371 29503299.

 Avots: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv