Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Rudens ekskursija uz Vidzemi

     25. septembrī mēs- Aglonas vidusskolas 10.- 12. klašu skolēni- projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros viesojāmies Cēsīs un Turaidā. Šī projekta mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises.

      Pirms brauciena skolēniem notika sagatavošanās process, kurā skatījāmies video un diskutējām par ekskursijā ietvertajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas pieminekļiem.

Ierodoties Cēsu pils kompleksā, mūs sagaidīja gide, tērpusies viduslaiku kalpones apģērbā. Gide mūs ieveda Cēsu viduslaiku pils mūros, kur sīki izstāstīja par šīs pils un pilsētas vēsturi. Interesanti, ka apmeklējuma laikā skolēniem vajadzēja izmantot lukturus, izbaudot viduslaiku gaisotni. Gides stāstījums noslēdzās ar multimediālu Cēsu pils stāstu.
Tālāk ceļš mūs veda uz brīnišķīgo Turaidas pils rezervātu. Mēs baudījām rudens skaistumu Gaujas krastos, gida pavadībā pastaigājāmies pa muzejrezervātu un apmeklējām Turaidas Rozes kapa vietu. Turaidas evaņģēliski luteriskajā baznīcā apskatījām baznīcas un draudzes vēstures ekspozīciju. Kāpjot Turaidas pils tornī, mēs paspējām piekust, tomēr krāšņums, kas pavērās no torņa virsotnes bija elpu aizraujošs. Arī laikapstākļi mūs lutināja- varējām baudīt skatu uz Gaujas nacionālo parku rudenīgajās noskaņās.
Ekskursijas nobeigumā skolēni varēja aktīvi atpūsties Siguldas Tarzāna parkā.
Kā atgriezenisko saiti par rudenīgo ceļojumu, braucot mājup, visi dalībnieki pildīja krustvārdu mīklu par ekskursijā redzēto un piedzīvoto. Iegūtās zināšanas, prasmes mums noderēs gan mācību procesā, gan praktiskajā dzīvē.
Vēlamies pateikties skolotājām Valentīnai Ondzulei, Lilijai Melderei, Marijai Lukjanovičai par burvīga maršruta izvēli, un projektam „Latvijas skolas soma”, par iespēju apmeklēt mūsu valsts skaistākās kultūrvēstures vietas.

Informāciju iesniedza: Elmīra Botore- Tumova, Aglonas vidusskolas 11. klases skolniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv