Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādes publiskā apspriešana

21. februārī plkst. 17.00 Riebiņu novada Rušonas pagasta Aglonas stacijā  notiks Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādes publiskā apspriešana.

Projekta mērķis – izstrādāt noteikumus, kas ļaus kvalitatīvāk apsaimniekot Rušonas ezera ūdeņus, kā arī pasargāt no plūdu draudiem un applūšanas platības ap ūdenskrātuvēm, palīdzēs veikt ūdens objekta hidroloģisko režīmu regulēšanu Kameņecas HES un Jaunaglonas HES. Saglabāt Rušonas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī, veicināt teritorijas nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību ilgtermiņā.
Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde notiek saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde” ietvaros. Noteikumu izstrādātājs ir SIA “Vides risinājumu institūts”.
Detalizētu informāciju par pasākumu par uzzināt Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļā vai zvanot pa tālruni 65324379, vai rakstot e-pasts: inese.jakovele@riebini.lv.

Avots: Riebiņu novada dome

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS