Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sabiedrības iesaiste Aglonas novada attīstības programmas izstrādē

Saturs atjaunots: 30.03.2012.

Aglonas novadā tiek aktīvi izstrādāta attīstības programma, kuras ietvaros laika periodā no 2011. gada 5. decembra līdz 2012. gada 9. janvārim  notika Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2019. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.  Šobrīd ir iespēja iepazīties ar sabiedrības iesaisti attīstības programmas izstrādē.
2012.gada 3. un 4.janvārī Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika rīkotas  Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagasta pārvaldēs un Aglonas novada domē. Sabiedriskās apspriešanas procesu vadīja SIA “ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”.
Ar pārskatu par sabiedrības iesaisti attīstības programmas izstrādē var iepazīties:

paarskats_par_sab_iesaisti

Attīstības programma tiek izstrādāta projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085“Aglonas  novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros.

Anketu apstraades rezultaati