Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija informē

Pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 2.daļu un saskaņā ar Komisijas 22.07.2009. lēmuma Nr.1/1 „Noteikumi par iepazīšanos ar  tarifa projektu ”  12.punktu,  2012.gada 8.februārī plkst.10.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) tiks rīkota uzklausīšanas sanāksme par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas  Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu poligonā „Cinīši”.