Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” 2014. gada plānotie pasākumi


Iestājoties saimnieciskajam darbības gadam iestādē ir noteikta jauna ēdināšanas izdevumu norma uz 1 cilvēku – 1,99 euro. Sekmīgi ir apstiprināta arī jauna štata vienība –sētnieks. Visa gada garumā tiks nepārtraukti pilnveidota sniegto pakalpojumu kvalitāte un darbinieku kapacitātes paaugstināšana. Februārī tiks uzsākta projekta „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām” realizēšana.

Plānots turpināt izstrādāt un meklēt sekmīgus projektus, kuri uzlabotu pakalpojumu sniegšanu klientiem. Tiek domāts par neapsaimniekoto telpu – garāžu – racionālu izmantošanu. Tā kā šo telpu platība ir ļoti liela, tad tajās būtu iespējams izveidot jaunu veļas māju un mīkstā inventāra noliktavu. Esošā veļas māja un noliktava atrodas avārijas stāvoklī.
Pamatojoties uz klientu vēlmēm un MK noteikumiem tiks domāts arī par rehabilitācijas telpas, kapelas izveidi. Aktuāls jautājums ir arī par jauna morga izveidi.
Gada garumā tiek plānots iegādāties arī centrifūgu veļas mājai.
Katru mēnesi tiks organizēti kultūras pasākumi klientu ikdienas uzlabošanai.

SAC „Aglona” direktore Valentīna Gribuška
2014. gada 17. janvārī