Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” ierīkots augļu dārzs

SAC „Aglona” iemītnieku sirdīs ir iemājojusi prieka dzirksts, kura izdzist nespēs vēl ilgi, jo ilgi. Šo neviltoto prieku un gandarījumu par paveikto darbu ir sniegusi biedrība „Preiļu rajona partnerība” un Aglonas novada dome, apstiprinot Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, iniciatīvas grupas iesniegto projektu „Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona” iemītnieku veselīga uztura un māju sajūtu radīšanai”.

Projekta mērķis- veicināt iemītnieku aktivitātes un veselīga uztura pilnveidošanu SAC „Aglona” iemītniekiem.

Iecerētās idejas īstenošanai Aglonas novada dome piešķīra 294.49 LVL lielu finansējumu.

Projekta aktivitāšu rezultātā piešķirtais finansējums, tika izlietots tīruma sakopšanas darbiem, aizsargsieta, trūdvielu un 78 augļu koku un krūmogulāju stādu iegādei.

Kopīgiem spēkiem, īstenojot ieceri, esam dāvājuši SAC „Aglona” iemītniekiem daudzveidīgām šķirnēm bagātu augļu dārzu, kurā sev kāroto augli un ogu varēs nobaudīt ikviens kārumnieks.

Lielāku gandarījumu par noplūkto dabas velti iemītniekiem sniegs arī apziņa, par to, ka tie būs viņu cītīga daba rezultātā izaudzētie, koptie augļi un ogas. Stādu kopšanas darbus atvieglos arī iegādāto šķirņu veidi, jo projekta laikā tika izvēlētas šķirnes, kuru kopšanai nav nepieciešamas lielas priekšzināšanas un ir atbilstošas Latgales klimatam.

Iniciatīvas grupa un SAC „Aglona” iemītnieki izsaka pateicību Aglonas novada domei un biedrībai „Preiļu rajona partnerība”, par projekta konkursa organizēšanu un finansiālā atbalsta sniegšanu. Sakām lielu paldies arī Z/S „Ziediņi” kolektīvam par sniegtajiem padomiem augļu dārza ierīkošanā.

Projekta koordinatore Gunta Grigule