Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” īsteno projektu „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām”

Pilnveidojot  kvalitatīvāku veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, SAC „Aglona”  turpina veiksmīgi   apgūt Eiropas Savienības fondus.  2013.gadā SAC „Aglona”  piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP)  pasākumā „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes  veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu  „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām” Nr.13-03-LL12-L413201-00000.  Realizējot projekta izvirzīto mērķi,  SAC „Aglona” iemītniekiem ir izveidota un modernizēti aprīkota sporta telpa ar  daudzveidīgu fizioterapijas inventāru, trenažieriem, spoguļiem, soliem, krēsliem, plauktiem, garderobes skapi un mūzikas centru.

Projekta īstenošanas termiņš 2013.gada 15. Jūlijs – 2014.gada 10.jūlijs.
Projekta kopējās izmaksas: 4146.20 EUR (90% ELFLA, 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums).
Šobrīd  SAC „Aglona” iemītnieki ar lielu interesi  piedalās fizioterapeites Ilgas Onzules organizētajās ikdienas grupu nodarbībās, apgūst sporta aprīkojuma iespējas un priecājas par to, ka viņu ikdiena SAC „Aglona” tiek pavadīta ar smaidu sejā. Iemītnieki atzīst, ka  pateicoties jaunizveidotajai  sporta telpai viņu ikdienas solis ir kļuvis raitāks un dzīvespriecīgāks.
SAC „Aglona” iemītnieku vārdā saku lielu paldies biedrības  „Preiļu rajona partnerība” un Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes kolektīvam par spēju sadzirdēt un saredzēt īstenotā projekta nepieciešamību, kas tik ļoti ir iepriecinājis sirmgalvju sirdis.
Pateicību izsaku arī SAC „Aglona” lietvedei Guntai Grigulei par ieguldīto darbu projekta realizācijā. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas. Autors: V.Gribuška

Informāciju iesniedza: SAC „Aglona” direktore Valentīna Gribuška

     

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv