Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” Lieldienu noskaņās

Pirms Lieldienām centra iemītniekiem bija iespēja piedalīties Svētajā Misē,  ko celebrēja Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis un Andžejs Labinskis.  Pēc mises priesteri novēlēja gaišus Augšāmcelšanās svētkus. SAC “Aglona” iemītnieki sagaidīja Lieldienas  ar lūgšanām un svētību, kā arī  vēlāk kaulējās ar olām. Neskatoties uz sniegotajiem laika apstākļiem, iemītniekiem bija dota iespēja  izšūpoties, lai vasarā nekostu odi.

 

 

 

 

3. aprīlī ar Lieldienu pasākumu un apsveikumu viesojās Vārkavas novada senioru dāmu klubiņš „Dzīves virpulī” (vadītāja Marija Lazdāne), kas priecēja SAC iemītniekus ar jautrām dejām.

Cienastā dāmas  bija atvedušas ar mīlestību ceptus mājas pīrāgus un skaisti krāsotas olas.

Vārkavas novada kultūras centra vadītāja Antra Skutele, kā soliste akordeona pavadībā  dziedāja dažādas latgaliešu dziesmas „Tik skaidrā volūdā ”, „Auga, auga rūžeņa” un  citas dziesmas.

Kopā ar pašdarbniekiem viesojās akordeonists Jāzeps Lazdāns, kuram koncertēt piepalīdzēja SAC iemītnieks Mihaīls Botvina, sitot ritmu ar karotēm.

Mīļš paldies Vārkavas novada pašdarbniekiem par pavasarīgu, jauko noskaņojumu šajos baltajos Lieldienas svētkos, kā arī paldies Vārkavas novada domei par transporta nodrošinājumu mūsu viesiem.

SAC “Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe