Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” projektu aktivitātes

Saturs atjaunots: 26.08.2013.


Radot vienlīdzīgas attīstību iespējas pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām, SAC „Aglona” iemītniekiem ir izveidotas jaunas, saulainas un mājīgi aprīkotas telpas radošo darbnīcu un fizioterapijas nodarbību organizēšanai. Radošo darbnīcu telpas ir izveidotas Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gada pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā” projekta „SAC „Aglona” telpu rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai” (Nr.12-03-LL12-L413202-00007) ietvaros. Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā SAC „Aglona” ir rekonstruētas palīgsaimniecības ēkas telpas, iegādātas mēbeles un IT aprīkojums. Iegādātais aprīkojums un uzstādītās mēbeles radošo darbnīcu telpās paver plašas iespējas iemītniekiem savu ikdienu radīt krāsaināku un jauniem iespaidiem bagātāku. Jaunizveidotajās telpās iestādes iemītniekiem tiek piedāvāts piedalīties radošo darbnīcu nodarbībās, atpūsties domubiedru sabiedrībā, uzspēlēt galda spēles, novusu, gremdēties grāmatu stāstos, aplūkot pašu un citu iemītnieku radītos darbiņus izstāžu telpā. Pēc dvēseliska miera un atpūtas, iemītniekiem ir iespēja piedalīties fizioterapeites fizisko aktivitāšu rīkotajās nodarbībās, kuras tiek rīkotas vienā no rekonstruētajām telpām. Sportot gribētāji aktīvi piedalās arī ikrīta nūjošanas nodarbībās.
Lielu un nozīmīgu darbu projekta īstenošānā ir ieguldījusi SAC „Aglona” lietvede Gunta Grigule, kura ar savām idejām un radošo izdomu ir iekārtojusi telpas un vada radošo darbnīcu nodarbības. Mājīgu sajūtu radīšanai radošo darbnīcu telpām sniedza arī Aglonas novada uzņēmējs Arturs Gražulis, uzdāvinot dīvānu un žurnāgaldiņu.
Projekta kopējās izmaksas 9441.22 LVL (90% ELFLA, 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums). Projekta realizācijas termiņš 2012.gada 17.jūlijs – 2013.gada 29.augusts.

Rūpējoties par iestādes iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanos un pakalpojumu pilnveidošanu SAC „Aglona” nepārtraukti piedalās ELFLA izsludinātajos projektu konkursos. Uz šo brīdi SAC „Aglona” sadarbībā ar Aglonas novada domi ir iesniegusi divus projektu pieteikumus biedrībai „Preiļu rajona partnerība”, kur viens no tiem ir „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām” un „SAC „Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi”.
Drīzumā tiks īstenots arī biedrības „Preiļu rajona partnerība” un kopīgās sadarbības ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” atbalstītais projekts ”Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona” iemītnieku veselīga uztura un māju sajūtu radīšanai”. Projekta ietvaros tiks iegādāti daudzveidīgi augļu koki, krūmogulāji, kas ļaus ierīkot jaunu un bagātīgi krāšņu augļudārzu.

Valentīna Gribuška
SAC „Aglona”direktore

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv