Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” skaistākie mirkļi 2013.gadā

Vecā Jaunā gada priekšvakarā SAC „Aglona” ieskats aizvadītā gada norisēs un spilgtākajos brīžos gada nogalē.

SAC „Aglona” aizvadītais gads bija bagāts ar dažādiem kultūras pasākumiem. Bija daudz atsaucīgu cilvēku, lai ar savām dziesmām un dejām iepriecinātu SAC sirmgalvjus un invalīdus.
Aizgavēnī viesojās Aglonas kultūra nama folkloras kopa „Olūteņš; Lieldienās- Vārkavas novada pašdarbnieki. Ar labdarības pasākumu viesojās muzikanti – dziedātāji, kuri piedalījās Šlāgeraptaujā – grupa „Zenīts” kopā ar Juri Ostrovski no grupas „Patrioti.lg”, kā arī duets „Sandra” no Rīgas.

Klientiem bija arī noorganizēta ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu, Salaspils botānisko dārzu un Likteņdārzu Koknesē . Līgo svētkos visus priecēja muzikants – dziedātājs Jānis Zieds-Ziediņš. Tika apmeklēti arī kultūras pasākumi ārpus centra Aglonas estrādē – Zaļā kora koncerts un Aglonas kultūras namā senjoru ballīte.
Veco ļaužu dienā viesojās Aglonas kultūras nama amatieru teātris un folkloras kopa „Olūteņš”, Valsts svētkos- Priežmales pamatskolas skolēni. Novembra mēnesī SAC „Aglona”tika atzīmēta dzimšanas dienu ballīte, kurā bija bagāti klāti galdi un dzīvā mūzika Valērija Zamjatina izpildījumā no Krāslavas.

Adventes sākumā SAC viesojās Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas nodaļas, sadarbībā ar Grāveru kultūras nama pašdarbniekiem un Grāveru pamatskolas skolēniem. Viņi sniedza dažādus priekšnesumus, kā arī bija sagatavoti „našķi”. mūsu klientiem.

Skaiti svētki ir Kūču vakars – Kristus bērniņa dzimšanas diena, kad centrā ar Ziemassvētku dziesmām viesojās dziedošā Greižu ģimene un Aglonas bazilikas priesteris.
Ar Ziemassvētku pasākumiem viesojās Vārkavas novada pašdarbnieki, Preiļu novada senioru ansamblis „Virši”. Kopā ar viņiem viesojās tautas muzikantu ansamblis „Spaiti” ( Lilita Livdāne, Laima Sondore, Maija Groza un Jānis Rutka).
Ziemassvētkos mūs arī nekad neaizmirst apciemot Saeimas deputāts Rihards Eigims, atvedot dāvanas SAC klientiem.

Dieva vārdu, garīgas pārdomas rosināja Aglonas bazilikas priesteri – Daumants Abrickis, Andžejs Lipskis un Bernards Vagalis, kuri centrā celebrēja Svētās Mises.

Mūsu pašu mājās ar ES atbalstu ir izveidotas radošās darbnīcas, kuras darbojas lietvedes Guntas Grigules vadībā. Tā ir dažādu rotājumu un floristikas veidošana, kuri izdaiļo centra telpas centra telpas radot dekoru lielisku nodarbi tiem, kuri vēlas darboties. Uz katriem svētkiem telpas tiek dekorētas ar citu tiem piemērotu noformējumu, radot mājīgu un romantisku noskaņojumu.

Mīļš paldies visiem labdariem, kas viesojās SAC „Aglona”, ar savu klātbūtni un dāvanām radīja lielu prieku mūsu klientos.

Neaizmirstami svētku pasākumi notika decembrī
Ar sirsnīgiem sveicieniem, mīļiem ciemiņiem bija aizvadīts labo darbu, cerību un pārsteigumu laiks – Ziemassvētki, sagaidīts Jaunais gads SAC „Aglona”.
6. decembrī – Latvijas Sarkanā Krusta Dagdas, Krāslavas un Aglonas novada komitejas Grāveru nodaļa sadarbībā ar Grāveru kultūras nama pašdarbniekiem un Grāveru pamatskolas skolēniem viesojās ar priekšnesumiem, kā arī cienāja ar mājās gatavotiem pīrāgiem.
Pirms Ziemassvētkiem SAC „Aglona” bija Svētā Mise, kuru celebrēja Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abriskis
18. decembrī ar Ziemassvētku pasākumu viesojās Vārkavas novada pašdarbnieki, kā arī sociālā darbiniece Lūcija Armane apsveica savus novada iedzīvotājus.
Kūču vakarā viesojās Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis , kā arī dziedošā Greižu ģimene. Betlēmes ienese Sabrīne- Evija Grancovska, Kristiāna Valaine un Anna Jaseviča. Tika lasīti svētie raksti un dziedātas Ziemassvētku dziesmas, kopīgi dalītas un lauztas oblādes.
26. decembrī viesojās Preiļu novada senioru ansamblis „Virši”, kuru noorganizēja Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle Janīna Eiduka. Dziedātāji Santas Karīnas Ošas vadībā izpildīja vairākas dziesmas. Dziesmas mijās ar Ziemassvētku dzeju, ticējumiem, paražām. Kopā ar viņiem viesojās kapela „Spaiti” ( Lilita Livdāne, Laima Sondore, Maija Groza un Jānis Rutka). Pēc skatītāju pieprasījuma nodziedāja arī krievu valodā dziesmas.
27. decembrī ar Ziemassvētku dāvanām viesojās XI Saeimas deputāts Rihards Eigims.
27. decembrī SAC iemītniekiem bija sarīkota Jaungada eglīte. Pasākumu darīja krāšņāku ar dziesmām un mūziku dziedātājs R. Kairāns no Preiļiem. Neiztika arī bez dāvanām no Ziemassvētku vecīša, kura lomā iejutās Jānis Mitrofanovs.
29. decembrī viesojās duets „Sandra” no Rīgas, kas piedalās Šlāgeraptaujā. Viņi dziedāja gan krievu valodā, gan citu autoru dziesmas. Centra iemītnieki dejoja un šūpojās līdzi dziesmu ritmā.
Liels paldies visiem, kas ir dāvājuši SAC „Aglona” iemītniekiem prieka un labsajūtas mirkļus!

SAC „Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe