Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” top sporta telpaVeicinot dzīves apstākļu un veselības uzlabošanos vecuma pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām, aizvadītajā gadā SAC „Aglona” sadarbojoties ar Aglonas novada domi, piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) īstenošanas pasākumā„ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Iesniegtais SAC „Aglona” projekts „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām” Nr.13-03-LL12-L413201-000004guva sekmīgu apstiprinājumu.
Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks iegādāts sporta preču komplekts, garderobes skapis, spoguļi, soli, mūzikas centrs. Iegādājoties šīs preces tik izveidota atsevišķi aprīkota sporta telpa sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām. Sportisko aktivitāšu organizēšanu veiks SAC „Aglona” fizioterapeits.
Projekta kopējās izmaksas – 4605.47 Eur (3236.74 LVL) (90% ELFLA, 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums)
Projekta realizācijas termiņš – 2013.gada 15.jūlija līdz 2014.gada 10.jūlijam.

SAC „Aglona” lietvede Gunta Grigule