Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC ”AGLONA” APMEKLĒTĀJ!

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi SAC „Aglona”, tostarp no 13. marta ierobežojot klientu pārvietošanos ārpus centra teritorijas, liedzot ciemiņu un radinieku apmeklējumus, kā arī veicot piesardzības pasākumus pārtikas un mantu nodošanai klientiem.

Informācijas precizēšanai lūdzu sazināties ar SAC „Aglona” vadītāju Intu Gžibovsku.
E-pasts: sac@aglona.lv
Tālrunis: +371 25753996

С учетом ситуации, вызванной Covid-19 в мире, а также возможных рисков в Латвии, в государстве объявляется чрезвычайная ситуация с 12 марта по 14 апреля. С целью ограничения распространения вируса в это время будет реализован ряд мер предосторожности, в том числе с 13 марта во время чрезвычайной ситуации ограничение перемещения клиентов за пределы територии, запрет на посещение знакомых и родственников и принятие мер предосторожности для передачи продуктов питания и вещей клиентам.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с заведующей Интой Гжибовской:
электронная почта: sac@agloana.lv  ​​Тeлефон: +371 25723996

In view of the global situation caused by Covid-19 and the potential risks in Latvia, an emergencysituation is announced in the country from 12 March to 14 April. In order to limit the spread of the virus, a number of precautions will be  taken during this period in Social Care Center „Aglona”. From 13 March client transportation outside of center’s territorywill be limited, guests and relatives will be forbiden to visit clients, as well as there will be precautions towards giving clients belongings from their relatives and acquaintances. For more information, please, contact SCC „Aglona” responsible person Inta Gžibovska.
E-mail: sac@aglona.lv
Number: +371 25753996

Informāciju iesniedza: Inta Gžibovska, SAC „Aglona” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS